#ConstruíndoFUTURO, Asemblea Aberta. Xinzo, 10 de outubro, 20:30h, Casa da Cultura. Contamos contigo?

bng.xinzodalimia

10/01/2012

O BNG propón manter o servizo público de Axuda no Fogar reformulando a súa xestión

O BNG denuncia que os recortes en materia social da Xunta de Galiza e do Goberno do Estado están a por en perigo a continuidade do Programa de Axuda no Fogar.

Xinzo da Limia, 10 de xaneiro de 2012. Nos últimos días, o BNG de Xinzo vén de recoller na súa Oficina de Apoio ao Cidadán as protestas de varias veciñas e veciños deste concello aos que se lles comunicou a fin do “Programa de Axuda no Fogar para Persoas Non Dependentes” do que se estaban a beneficiar.

A propia Concellaría de Igualdade e Benestar culpabiliza á Xunta de Galiza e ao Goberno Central desta situación, polos recortes levados a cabo en materia social, que supoñen unha aldraxe cara á cidadanía, mais isto non pode servir de escusa para eliminar un servizo básico que debe ser prioritario á hora de distribuír os limitados recursos municipais.

No BNG de Xinzo cremos que este programa podería manterse mediante a autoxestión cunha reorganización do mesmo en base aos seguintes criterios: levar un control exhaustivo das necesidades reais das e dos usuarios, facer unha organización axeitada do persoal en función das situacións dos diferentes fogares, e levar unha xestión económica eficaz. Neste senso sinalar que, na actualidade, estanse a cobrar os recibos con máis dun ano de atraso, polo que conviría establecer uns prazos máis curtos que garantisen a solvencia económica.

A poboación limiá, como a galega, é unha poboación avellentada, polo que cómpre manter servizos que garantan o benestar das persoas maiores, principais beneficiarias deste programa, e especialmente no caso do rural, onde as oportunidades e as prestacións son escasas ou nulas. É, polo tanto, obriga do Sr. Pérez e do seu grupo de goberno, garantir a calidade de vida e unha vellez digna que permita aos nosos vellos vivir no lugar onde naceron durante o maior tempo posíbel e nas mellores condicións, por isto o Grupo Municipal do BNG ven de presentar unha moción na que se lle pide ao actual goberno do PP que manteña o servizo público de Axuda no Fogar reformulando a xestión e organización do mesmo.

05/01/2012

O BNG urxe unha solución para as deficiencias nas instalacións do Conservatorio

O BNG lamenta comprobar como, unha vez máis, a deixadez e a desidia do PP impiden ofrecer un servizo de calidade, neste caso o Conservatorio de Música.

Xinzo da Limia, 5 de xaneiro de 2012. O goberno do PP no Concello de Xinzo incluíu dentro das afamadas obras do PLAN E o novo edificio do Conservatorio. Gastáronse 600.000€ en facer un edificio ubicado, ao noso entender, nun sitio totalmente inadecuado para o seu destino e que provocou múltiples queixas e enfrontamentos entre o Concello e os veciños afectados.

En todo caso o edificio foi rematado mais, na actualidade aínda carece ou son deficientes os seguintes servizos: non funciona o sistema de calefacción, o subministro eléctrico é precario, non ten fotocopiadora, non se dispón de acceso a Internet, etc. Todo isto provoca que os rapaces e rapazas queden sen luz en numerosas ocasións, teñan que ir a clases moi ben abrigados e con mantas, para facer fotocopias teñan que acudir á Biblioteca, non poidan acceder facilmente a ningún tipo de recurso ou información na rede, etc.

O BNG entende agora perfectamente por que no “Concerto do Nadal”, celebrado polas alumnas e alumnos do Conservatorio, tan só estivo presente o Concelleiro de Educación. Unha vez máis o Alcalde, Antonio Pérez, prefire non dar a cara perante os problemas que ten o Concello e delega a súa representación, reservándose el mesmo para mellores ocasións.

O BNG quere lembrarlle ao Sr. Pérez que, dende o punto de vista académico, temos un dos mellores Conservatorios non só da provincia senón de toda Galiza. Os e as músicos que saen do mesmo teñen demostrada a súa valía nas diferentes agrupacións existentes na comarca. Por iso, para rematar coas deficiencias detectadas, o Grupo Municipal do BNG ven de presentar unha moción na que se lle pide ao actual goberno do PP que, de xeito inmediato, proceda a subsanar estas carencias, dotando ao edificio do Conservatorio de todos os recursos materiais necesarios para cumprir a súa misión nunhas condicións axeitadas.

15/12/2011

O BNG esíxelle á Xunta do PP a continuidade do servizo “Preescolar na Casa”

O BNG de Xinzo non entende como se pode deixar esmorecer un programa vertebrador como “Preescolar na Casa” que leva presenza e vida ao rural, en grave perigo demográfico, e potencia o desenvolvemento das comunidades locais.

Xinzo da Limia, 15 de decembro de 2011. Despois de trinta e catro anos de historia nos que moitas familias do concello de Xinzo se beneficiaron e benefician (42 neste curso) do servizo, o programa de educación “Preescolar na Casa” está en serio perigo. Os cartos públicos aportados pola Administración autonómica vense diminuídos ata o extremo de que compromete a súa continuidade.

Este programa está vivo porque medra día a día coa achega dos nenos, familias e profesionais. Cántase, xógase e apréndense recursos propios da vida. Permite gozar da crianza dos cativos ao mesmo tempo que se educan. Sempre se fala da importancia da familia e da educación, mesmo os políticos poñen especial énfase cando a vinculan ao éxito das persoas a ao futuro das sociedades.

No noso concello moitas nais e pais participando en “Preescolar na Casa” aprenderon a implicarse máis na educación das nenas e nenos, dándolles a seguridade que todo ser humano precisa para medrar e enriquecerse como persoa. Non queremos que se produza a morte lenta dun programa que preserva os valores básicos da vida, da sociedade e da nosa terra. Non se pode mutilar un proxecto que acada todos os obxectivos marcados, que aposta pola cultura propia, polo noso idioma e que leva presenza e vida ao rural galego potenciando o desenvolvemento das comunidades locais.

O BNG convida ao resto de grupos a unirse á iniciativa

Por todo o explicado, o grupo municipal do BNG ven de presentar esta mañá unha moción para esixirlle ao goberno do PP na Xunta de Galiza que garanta a continuidade deste servizo, ao tempo que convidamos ao resto de grupos con representación no Concello a sumarse a esta iniciativa.

Unha vez máis a “austeridade” derrochadora do PP non pode ser a escusa para eliminar un servizo público básico que aposta pola educación, a cultura e o idioma do país.

13/01/2011

Pleno ordinario 13.01.2011

Hoxe , xoves 13 de xaneiro, ás 18:00h, celebrase un Pleno ordinario do Concello de Xinzo segundo a orde do día que acompañamos (ver pdf adxunto).

Trátase dun pleno de trámite con dous puntos a tratar:

* Ratificación cambio de nome do CEIP “Sergio Mascareñas” por CEIP “Carlos Casares”.
* Recoñecemento extraxudicial de créditos.

Xa no tempo de mocións de urxencia o noso Grupo Municipal presentará dúas iniciativas ao respeito do decreto da ZEPA e da necesidade da construción dunha Residencia para Maiores.

No apartado de Rogos e Preguntas solicitaremos información ao Alcalde sobre diversos temas de interese das últimas semanas.

15/09/2010

O BNG de Xinzo reclama arranxos urxentes no equipamento e servizos da Galescola

20100915-capa

O BNG de Xinzo ven de recibir na súa Oficina de Apoio ao Cidadán numerosas queixas de nais e pais a respecto das importantes carencias dotacionais que presenta a Galescola: non dispón de sistema de climatización, o cal fai que a temperatura interior nestes meses do vrao suba ata límites insoportábeis, o patio interior no que xogan as crianzas atópase nun estado de abandono e desleixo preocupante, non conta con árbores que proxecten sombra, o chan é de area, sen protección de ningún tipo como céspede, herba ou corcho, e non hai ningunha barreira perimetral que impida a visión desde o exterior dos nenos, que fican así expostos na súa imaxe e intimidade. Algunhas destas cuestións xa se comezaron a abordar polo Concello estes días, mais as medidas adoptadas son insuficientes e pouco axeitadas.

Por outra banda, foron constatadas graves deficiencias no que atinxe á periódica hixiene e desinfección de colchonetas e equipamento de xogo ao longo dos últimos meses e o persoal docente e coidador é quen está a asumir a devandita tarefa ante as carencias detectadas no persoal de servizos xerais.

Así mesmo, como xa denunciamos hai uns días, o curso 2010-2011 arrancou cunha alarmante carencia de persoal o cal provocará que a calidade da atención aos nenos e nenas se vexa notabelmente mermada xa que as coidadoras e coidadores, por máis empeño e adicación que lle poñan, non serán quen de ofrecer a atención personalizada que os cativos de entre 0 e 3 anos requiren.

Tendo en conta que a Galescola é un equipamento con gran demanda de uso en Xinzo resulta necesario garantir as condicións de habitabilidade, un entorno axeitado que protexa a seguridade e a saúde dos cativos e unha dotación de persoal acorde coa demanda por isto o Grupo Municipal do BNG ven de rexistrar unha moción no Concello para que se solucionen estas deficiencias o antes posíbel.

Desde o BNG agardamos un mínimo de sensibilidade por parte dos responsábeis municipais e esiximos ao Conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, que habilite as partidas orzamentarias correspondentes xa que, se a Xunta do PP gasta os nosos cartos en mudar innecesariamente e por capricho uns cartaces, en propaganda desinformativa e en atacar ao noso idioma non vemos ningunha escusa para que tamén se poidan adicar a protexer e mellorar a seguridade e a saúde das nosas cativas e cativos.

Referencias:

15/06/2010

O BNG denuncia a descomposición do goberno do PP reflectida nos orzamentos de 2010

20100615-capa

Sobre un total de 6.270.000€, a gastos de persoal adícanse 3.906.561€ acadando un novo record xa que se levan o 62,31% do orzamento. Esta partida medrou en 1,7M€ desde o 2005, é dicir, case 30 puntos porcentuais. Pola contra, para investimentos resérvase unha cantidade ridícula de tan só 421.000€, o 6,72%, se nos gastos de persoal tocamos teito aquí tocamos fondo, e deste gasto miserento en obras recibimos 32.100€ da Deputación, que tanto axuda aos concellos, e 0,00€ da Xunta. Xa nin se molestan en disimular. O Alcalde, Isaac Vila, anunciou moreas de cartos que ten negociados e apalabrados coa propia Xunta, máis foron simplemente anuncios, propaganda, que xa veremos se se concreta en algo.

Ademais, temos que atender un “Plan de Saneamento” pola mala xestión do Sr. Vila e do seu grupo de goberno e temos unha débeda cos bancos próxima aos catro millóns de euros, sen que os veciños saiban moi ben en que se leva gastado tanto diñeiro. Aumentan os ingresos por impostos directos, indirectos e taxas. Desde que Isaac Vila retomou o control deste concello incrementou, coa colaboración dos seus concelleiros, a presión fiscal sobre os veciños de xeito que este ano prevé recadar por estes tres conceptos 3.700.000€, é dicir, 1.350.000€ máis ca no 2005. Este é o balance resumido da súa xestión: aumento da recadación para poder pagar os soldos dos traballadores e que empresas privadas fagan lucrativos negocios a costa dos petos das veciñas e dos veciños.

Xinzo non merece este desgoberno, división, descoordinación, falla de acordos. DESPILFARRO SIN CONTROL. Os concelleiros en vez de traballar con eficacia e apurando ao máximo os custes andan á greña a plena luz do día. Xinzo non merece o lamentábel espectáculo que está dando o PP cun concelleiro, que non quere ninguén, descompondo o goberno e por extensión a estabilidade de Xinzo. Rúas urbanas convertidas en pistas forestais, o Parque do Toural nunha situación lamentábel, as piscinas sen rematar igual que fai 30 anos, o rural desatendido e desaparecido, a vila sucia e as brigadas municipais sen medios, descoordinadas e infravaloradas mentres unha empresa privada cobra máis de 40mil€/ano para manter os parques, a taxa de saneamento e depuración máis cara de Galiza, a Deputación desfacendo un monte, ilegalmente, sen licenza, sen informes de impacto, pisoteando os dereitos dos veciños por unha subvención multimillonaria.

O PP, coma decote, aproba un orzamento sen fin, sen obxectivo, sen acción política, sen unha misión clara para Xinzo a non ser a de cadrar unhas contas que ben podía facelo unha xestoría. E só cadrando contas non se fai unha vila, só cadrando contas non se levanta un pobo e máis nos tempos que corren, só cadrando contas nunca se porá a Xinzo como capital real da Comarca da Limia. Un líder verdadeiro nunca aprobaría un orzamento cunha inversión real inferior ao 7%, e isto é o que hoxe máis que nunca precisa Xinzo, un novo líder que non lle minta á xente e non estea disposto a comerciar á baixa co futuro e dignidade do seu pobo.

O PP rexeita unha moción do BNG para rebaixar as dietas

Neste pleno tamén presentamos unha moción de urxencia instando ao Alcalde a aplicar as recomendacións da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) en canto á redución dos importes recibidos por adicacións exclusivas, asistencias a órganos corporativos e dietas.

No BNG propoñiamos aplicar a redución máxima dun 15% que, sin representar un aforro considerable, nin ser unha panacea para a situación das arcas municipais, si ofrecía unha mensaxe de solidariedade en tempos de crise. O PP demostrou, unha vez máis, que non está pola laboura de ver mermados os ingresos dos seus representantes institucionais e logo de aceptar a urxencia a moción foi debatida e finalmente rexeitada pola maioría de votos dos ‘populares’ de Xinzo.

30/04/2010

O Alcalde acepta a proposta do BNG para crear un área de Estacionamento para vehículos pesados

No Pleno ordinario de onte o Alcalde aceptou estudar en Comisión a idea proposta polo BNG de crear un Área de Estacionamento e Descanso para o sector do transporte con todas as garantías de seguridade: control de acceso, tele-vixilancia, etc.

Despois de asistir ao segundo roubo dunha cabeza tractora en similares circunstancias nos últimos anos, cómpre ofrecer unha solución que, como xa recolliamos no noso programa electoral do 2007, pasa pola creación desta zona de descanso.

Outra consecuencia positiva sería a mellora no ordenamento urbano ao eliminar os vehículos pesados que a cotío empregan algunhas rúas da vila como aparcadoiro improvisado. Na nosa moción tamén propoñemos abordar unha restruturación da Policía Local para artellar un turno de noite permanente que redundaría en máis seguridade para todas as veciñas e veciños de Xinzo.

Ordenanzas de Axuda no Fogar e Plan de Encauzamento do Limia

Aprobaronse as novas ordenanzas que regulan o funcionamento do servizo de Axuda no Fogar e as taxas a aplicar, así como o Plan de Encauzamento. Para o BNG a existencia deste plan está máis que xustificada e ven avalado polos informes dos técnicos do Concello e da Confederación Hidrográfica. En todo caso este plan non é un proxecto de execución e no BNG estaremos atentos para que a súa futura realización práctica se faga co mínimo impacto posíbel.

Planta de tratamento de refugallos da construción

A instalación desta infraestrutura nas imediacións de Morgade carece da máis mínima planificación e racionalidade e está chea de incógnitas e puntos escuros.  Xa o pasado 12 de abril o Portavoz Municipal do BNG presentaba un escrito solicitando acceso ao expediente municipal da citada obra, obtendo resultado negativo xa que no Concello non se tramitou ningunha licencia nin existía coñecemento sobre a actuación que ía ser executada.

Desde a alcaldía alúdese á suposta supramunicipalidade para xustificar este descoñecemento, mais isto xa é en si mesmo unha irregularidade porque o proxecto debía figurar en poder do Concello antes do inicio dos traballos.

O Grupo Municipal do BNG entende que esta instalación non cumpre os requisitos do Decreto 80/2000, da Xunta de Galiza, que regula os plans e proxectos de carácter supramunicipal polo que sería potestade e competencia do Concello outorgar ou denegar as correspondentes licencias de obra e de actividade.

Como solicitou o BNG o Alcalde debería decretar a paralización inmediata mentres non se aclarase a situación. Unha vez máis o grupo de goberno do PP fai deixadez absoluta de funcións e en vez de defender aos veciños diante da Xunta e da Deputación faino ao revés e procura xustificar as ocurrencias destas dúas administracións diante dos veciños. Especial mención pola súa incompetencia merece o responsábel de Medio Ambiente, Antonio Pérez Rodríguez, doblemente culposa xa que a súa condición de Deputado Provincial déixao sen nengunha excusa que xustifique o seu descoñecemento da situación.

17 de maio

A anécdota divertida do Pleno protagonizouna, unha vez máis, a Concelleira de Igualdade (e Deputada Nacional), Yolanda Díaz Lugilde, ao amosar as súas reticencias a unha proposta do PSdeG-PSOE que pedía o apoio dos grupos á declaración do día 17 de maio como “Día Internacional contra a Homofobia e a Transfobia”.

Díaz Lugilde, nunha exposición integramente en español, rexeitou a coincidencia co Día das Letras Galegas que podería eclipsar esta celebración, feito que foi denunciado polo noso Portavoz xa que “días das letras galegas deben ser todos e celébranse usando o galego, por exemplo nas intervencións neste pleno”.

Referencias:

25/02/2010

O Pleno acorda reclamar ao Goberno a execución das partidas recollidas para Xinzo nos Orzamentos do Estado

20100225-capa

Fotos no flickr

No marco da negociación co Goberno do Estado dos Orzamentos para este ano 2010 foron aprobadas, a iniciativa do BNG, diversas emendas no Senado que supoñen melloras para actuacións concretas na Galiza, entre elas recóllense as seguintes que afectan ao noso concello:

  • Ministerio de Fomento: Urbanización e mellora dos enlaces entre a A52 – N525 – OU531 (Estrada de Celanova) – 300 mil euros.
  • Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño: Limpeza e mellora do leito do Río Limia – 200 mil euros.

Agora a execución na realidade destas partidas require un compromiso firme do Concello á hora de reclamar o seu cumprimento efectivo diante dos devanditos ministerios, por iso, para asegurar este compromiso, o Grupo Municipal do BNG presentou unha moción que foi aprobada por unanimidade.

ITV

Como ven denunciando o BNG, a Estación da ITV de Xinzo ten uns horarios de apertura pouco axeitados que provocan listas de espera de varios días. Aproveitamos o pleno de hoxe para reclamar os mesmos horarios que o resto de estacións e acordouse que o Concello se dirixiría á concesionaria para que corrixa esta situación.

CICAT-2

No pleno tamén se tratou a solicitude dunha empresa para declarar de interese social o seu proxecto de montar en Xinzo un Centro Industrial Cárnico de Alta Tecnoloxía (CICAT). Polo de agora o tema está nunha fase moi preliminar e, de momento, trátase de solicitar a XESTUR unha nova ampliación de 200.000 metros cadrados no Parque Empresarial para que esta empresa se poidera instalar. Nós mostramos o noso apoio coa salvedade de que en ningún caso se produzan agravios comparativos no acceso aos terreos a outras iniciativas de empresarios locais.

Referencias:

Páxinas: Anterior 1 2 3 4 5 Seguinte

bng
2003-2013, Grupo Local do Bloque Nacionalista Galego de Xinzo da Limia
R/ Río Arnoia, 14 - Local 18 (Multicentro - 1ªandar) | 32630 Xinzo da Limia - Ourense (Galiza, UE) | Tlf/Fax: 988461360
www.bng-xinzo.org | @bngxinzo | info@bng-xinzo.org

Cretos | Privacidade e seguridade | Condicións de uso

Todo o contido desta web está baixo unha licenza Creative Commons Recoñecemento 3.0 se non se indica o contrario

209 queries - 0,200 segundos | Powered by WordPress