#ConstruíndoFUTURO, Asemblea Aberta. Xinzo, 10 de outubro, 20:30h, Casa da Cultura. Contamos contigo?

bng.xinzodalimia

17/12/2009

O Pleno aproba unha moción do BNG para potenciar o Comercio local de cara ás datas do Nadal

No pleno ordinario de hoxe aprobáronse sendas mocións do BNG nas que se propoñían ao Concello accións inmediatas de cara a este Nadal que axuden a potenciar as vendas do noso comercio e de apoio a Aminatou Haidar. O BNG solicitou do grupo de goberno tres medidas: dúas horas de gratuidade no aparcamento da Praza de Carlos Casares a quen merque nalgún establecemento de Xinzo, unha campaña convidando a facer as compras na localidade e un especial coidado dos operarios do Concello e da Policía Local para facilitar e facer máis agradábel a estancia dos visitantes na nosa vila. Somos conscientes de que son medidas cativas, paliativas dunha situación de deterioro que ven de longo, e que a verdadeira solución viría da man de accións estruturais de máis calado como as que leva propoñendo o BNG nos últimos anos: potenciación do tecido asociativo dos comerciantes, humanización da vila, criación dunha marca de calidade identificada con Xinzo asociada a un Centro Comercial Aberto, eliminación do tráfico pesado do núcleo do pobo mediante a circunvalación, posta en marcha dun sistema de transporte comarcal, etc.

Outra das nosas mocións, que quedou pendente para tratar nunha comisión informativa ordinaria, propoñía aplicar a baixada do IPC de setembro de 2009 (-1%) ás taxas de abastecemento, saneamento e depuración que se revisan anualmente conforme a este índice. Do mesmo xeito que cando subía o IPC repercutía na tarifa do servizo, agora que baixa consideramos de xustiza lle sexa trasladado este descenso ás veciñas e veciños en forma de baixada das taxas correspondentes.

Xa dentro dos puntos da orde do día o PP aprobou en solitario o recoñecemento dunha débeda de 166.000 euros, que lle reclama a concesionaria do servizo de abastecemento e saneamento ao Concello polo téorico desfase de ingresos no primeiro e segundo trimestres de 2009 como consecuencia da non entrada en vigor das tarifas aprobadas o ano pasado. Para nós resulta incomprensíbel que se recoñeza esta suposta débeda sen un estudo que a contraste por parte dos técnicos municipais, co informe en contra da Interventora e co único aval dunha relación de facturas e partes de traballo presentadas pola propia concesionaria. Logo de hipotecar a xestión municipal nesta materia para os vindeiros coarenta anos o alcalde, Isaac Vila, non ten ningún escrúpulo en seguir xogando co diñeiro de todos alegremente e co único aval que lle da dispoñer da maioría absoluta.

Outro ditame, aprobado por unanimidade, reclama da Xunta a suspensión do polémico Decreto 411/2009, do 12 de novembro, polo que se declara a ZEPA da Limia, mentres non se garanta a compatibilidade coas prácticas agrarias actuais. A mesma ZEPA que foi imposta por Feijóo, sen consenso nen negociación, logo de ter prometido en campaña o contrario.

Relacionadas:

29/10/2009

O PP rexeita debatir sobre a ZEPA porque “non sabe como está a cousa”

No pleno ordinario de hoxe tratáronse varios temas de interese para os veciños de Xinzo que brevemente imos a resumir.

En primeiro lugar, como un punto destacado da orde do día, aprobouse a suba do IBI para o ano 2010, pasando ao 0,41% en urbana e 0,36% en rústica, co voto en contra do BNG xa que isto é consecuencia do Plan de Saneamento Económico-Financeiro aprobado no pleno de 17 de xuño ao abeiro do RD. 5/2009. Xa daquelas estivemos en contra porque a medida estrela que propoñía Isaac Vila era subir progresivamente o IBI nos vindeiros catro anos para devolver o crédito de 2M de euros concertado. Coma sempre o PP predica unha cousa para os demais e fai o contrario onde goberna. Nestes tempos de crise suben os impostos e encarecen as taxas polos servizos pobres que prestan aos veciños de Xinzo.

Logo por unanimidade aprobouse unha moción nosa sobre os Regadíos pendentes que solicitaba o compromiso previo á firma do convenio entre as Comunidades de Regantes da comarca da Limia, a Xunta de Galiza (Consellaría do Medio Rural) e SEIASA do Norte, para que se lles presenten aos regantes os proxectos de obra definitivos, incluíndo os custos totais dos mesmos, co obxectivo de que estes teñan claro a contía que van ter que achegar.

Nas mocións de urxencia presentamos una iniciativa ao respeito do escándalo dos recibos de auga do terceiro trimestre para que se analizara a situación e se deran explicacións e outra sobre a declaración escurantista da ZEPA da Limia que está a tramitar o PP na Xunta. O Grupo de Goberno aceptou incluir nunha Comisión Informativa convocada para o vindeiro martes as nosas teses no tocante ao dos recibos e rexeitou a urxencia da moción da ZEPA xa que segundo o Alcalde “non sabe como está a cousa” e ten que informarse. Proba evidente de que o que nós denunciamos na nosa moción é totalmente reflexo da realidade: o PP está a tramitar a declaración de ZEPA de espaldas aos afectados, sen negociar, sen información, sen explicar a súa proposta e sen contar cos veciños e veciñas da Limia.

Referencias:

04/09/2009

O BNG de Xinzo reclama que a Xunta faga públicos xa os termos da súa proposta de ZEPA ‘A Limia’ e convoque unha mesa de negociación cos sectores implicados

20090904-capa

As declaracións realizadas a pasada cuarta-feira (mércores) polo director xeral de Conservación da Natureza da Xunta de Galiza, Ricardo García-Borregón, no senso de que a declaración da ZEPA “non afectará aos usos agrarios tradicionais” carecen da máis elemental credibilidade ao seren efectuadas polo representante dun goberno do mesmo Partido Popular que hai escasamente dous anos arremetía contra unha proposta similar feita polo daquela goberno bipartito e defendida nos mesmos termos.

A masiva resposta social interesadamente promovida e liderada entón polo PP dun xeito irresponsábel non admitía matices nin explicacións: esixían a retirada incondicional da declaración de ZEPA polos “perxuicios que ocasionaría na economía da comarca”. Neste, como noutros moitos temas, ao Presidente Núñez Feijóo faltoulle tempo para mudar de opinión e pasar a defender exactamente o contrario do que plantexaba cando estaba na oposición.

No BNG, pola contra, podemos presumir de coherencia e de defendermos os mesmos argumentos hai dous anos e na actualidade. A nosa preocupación fundamental son os labregos e labregas da Limia e a continuidade e viabilidade das súas explotacións. Con este obxectivo non nos opoñemos a ningunha figura de protección medio-ambiental sempre que se garanta a anterior premisa.

En vez de reunirse cos comisarios políticos do seu partido para iluminalos sobre as bondades recén descubertas da ZEPA, o Sr. García-Borregón debería convocar aos sectores afectados pola declaración e explicarlles a proposta de ZEPA ‘A Limia’ que foi remitida a Bruxelas, ao tempo que negocia con eles as condicións en que vai ser aprobada. Nomeadamente, para podermos falar e traballar sobre bases concretas, no BNG esiximos coñecer xa a zonificación e o Plan de Xestión que vai regulala.

Por isto, como xa anunciamos na segunda-feira (luns), o Grupo Municipal do BNG de Xinzo ven de presentar unha moción para debater en Pleno esixíndolle á Consellaría do Medio Rural que faga públicos os termos da súa proposta de ZEPA e que se convoque unha mesa de negociación con todos os implicados para chegar a unha solución dialogada. Non dubidamos que será aceptada e apoiada sen reservas polo noso Alcalde, Isaac Vila, que hai un ano encabezaba todas as protestas e non descartaba, chegado o caso, a posibilidade de subirse a un tractor e presentarse en Santiago.

Referencias:

18/08/2009

O BNG de Xinzo propón medidas para compatibilizar o ocio nocturno da nosa mocidade cos dereitos do resto de veciñas e veciños

20090818-capa

En datas recentes, asociacións veciñais de Xinzo veñen de dirixirse á Oficina de Apoio ao Cidadán do BNG para poñer no noso coñecemento o malestar orixinado pola diaria e continuada situación de desprotección e merma no benestar e na calidade de vida que están a padecer, co agravante do período estival, propiciados polo exceso de ruído nocturno, incumprimento reiterado do nivel de decibelios e horarios de peche permitidos aos bares e pubs das “zonas de marcha”, ademais dos improvisados e habituais botellóns e do vandalismo de intensidade severa que xeran estes entornos. Entendemos que, a día de hoxe, o noso Concello conta co amparo legal necesario para atallar esta problemática xa que, á normativa xeral existente ven de engadirse hai pouco tempo a “Ordenanza de boas prácticas veciñais e seguranza cidadá”.

A devandita ordenanza pon nas mans do Concello un instrumento para atallar as condutas incívicas denunciadas polos veciños, polo que non entendemos as evasivas que reciben por parte do goberno municipal eludindo reiterada e descaradamente a súa responsabilidade con argumentos peregrinos como “non temos constancia”, “non é nosa competencia” ou “reclamen vostedes na Subdelegación do Goberno”.

Non é intención do BNG criminalizar os hábitos de diversión da nosa xuventude, nin poñer innecesarios atrancos ao tecido empresarial relacionado co sector, mais coidamos que é preciso garantir a convivencia entre todos, en particular, o dereito ao descanso dos cidadáns, a limpeza dos espazos públicos e a erradicación de comportamentos incívicos. Neste senso o ponto de encontro debe atoparse necesariamente na regulamentación vixente, nomeadamente nas ordenanzas en vigor, por isto consideramos unha obriga e unha responsabilidade do Concello dar resposta aos problemas que se derivan da aglomeración e concentración de centos de persoas nas zonas de ocio nocturno da nosa vila.

Co obxectivo de axudar ao grupo de goberno “popular” nesta laboura, vimos de presentar unha Moción na que propoñemos diversas medidas preventivas (campañas de formación e educación, ofertas alternativas de ocio, etc.) e paliativas (reforzo ocasional das plantillas municipais da Policía Local e das Brigadas de Limpeza) encamiñadas a garantir a convivencia, compatibilizando o ocio nocturno da nosa mocidade cos dereitos do resto de veciñas e veciños. Estamos plenamente convencidos que do respecto mútuo sairemos todos beneficiados e contribuiremos a facer unha sociedade máis humana e solidaria.

Referencias:

Actualización (quinta-feira, 27 de agosto)

No Pleno ordinario do Concello celebrado hoxe aprobouse por unanimidade esta moción presentada polo BNG. Grazas ao resto dos grupos polo seu apoio e agora só resta que o Alcalde e o seu grupo de goberno poñan en práctica os acordos.

04/06/2009

O BNG presenta unha moción para que se inicie de inmediato a construción das beirarrúas de Laroá

20090604-capa

Fotos no flickr

A construción das beirarrúas no pobo de Laroá ven sendo reclamada por todos os veciños e veciñas dese núcleo dende hai longo tempo. O alcalde, Isaac Vila, ten comprometido a súa realización en innumerábeis ocasións e xa en xuño de 2005 anunciaba, con grande despregue mediático, a sinatura dun convenio entre o Concello e a Xunta de Galiza para a súa execución. Desgraciadamente a día de hoxe seguen sen materializarse e resulta unha incógnita o destino dos fondos daquel convenio de hai catro anos. Hai uns días o propio Sr. Vila mantivo unha reunión co actual inquilino de Monte Pío na cal lle trasladou o seu interese por certas obras para o noso concello por un importe global de 12 millóns de euros, entre as cales se atopa esta actuación en concreto. O Sr. Feijoo amosouse receptivo ás demandas e agardamos que estes investimentos se concreten en vindeiras datas e non aconteza como coa promesa electoral de rebaixar as taxas de saneamento e depuración que hoxe está “en fase de estudo”.

Para o BNG, a demora dunha década na execución desta infraestrutura non ten cualificativo nin xustificación algunha en canto á desidia e ao desamparo institucional que conleva, o que está a supor unha degradación patente na calidade de vida e do benestar, así como no referido á latente inseguridade vial que supón para os veciños e veciñas de Laroá a situación actual dunha travesía que parte en dous ao núcleo urbano sen os accesos e acondicionamento axeitados.

Conscientes desta realidade no Grupo Local do BNG de Xinzo lanzamos nas pasadas semanas unha campaña de recollida de sinaturas entre os veciños e veciñas de Laroá que tivo unha resposta inmediata e unánime. É por isto que, no día de hoxe, vimos de rexistrar unha moción no Concello reclamando que se atendan as demandas dos veciños e se inclúa nos Orzamentos de 2009 (aínda sen aprobar) unha partida para a execución das beirarrúas e urbanización da estrada OU-304 ao paso polo núcleo de Laroá (quilómetros 6-7), dotando a esta travesía das melloras necesarias no que atinxe a seguridade vial así como a culminación da rede de abastecemento e saneamento afectada e a humanización global con bancos, farolas e mobiliario urbano, co compromiso de sacar a concurso a adxudicación inmediata desta obra para que estea rematada e operativa no ano 2010 como data límite.

Referencias:

12/05/2009

Valoración da moción presentada polo PSdeG ao Pleno do Concello de Xinzo da Limia con motivo do Día das Letras Galegas 2009 adicado a Ramón Piñeiro

En data 7 de maio de 2009 o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE no Concello de Xinzo rexistra con número de entrada 2528 unha moción con motivo do Día das Letras Galegas. Esta moción foi debatida no pleno extraordinario do día 12 de maio e aprobada por unanimidade.

A pesares de termos votado a favor, na nosa quenda de intervención realizamos unha serie de puntualizacións (ver documento adxunto) aos termos expresados na exposición de motivos da citada moción.

Presupoñendo a boa intención do Grupo Socialista e a pesares de discrepar da literalidade do texto presentado, sempre estaremos ao lado das iniciativas que defendan a nosa lingua.

 Filed under: Grupo Municipal,Mocións
15/12/2008

O BNG de Xinzo presenta unha moción para que unha porcentaxe do Fondo Estatal de Investimento Local destinado ao noso concello se invista en obras no rural

Dentro do Fondo Estatal de Investimento Local ao Concello de Xinzo da Limia correspóndenlle un máximo de 1.773.776€ a investir en obra nova non contemplada no orzamento de 2009.

O BNG considera que debe ser o Pleno da Corporación municipal quen formule esa proposta de obras e que se debe aproveitar o financiamento derivado deste plan para poñer en marcha actuacións que permitan asentar e mellorar os servizos públicos, desenvolver obras e actuacións para apoiar os nosos sectores económicos básicos, mellorar as condicións de vida no rural, recuperar e poñer en valor o noso patrimonio e estender e ampliar a rede de servizos sociais como mellor arma de cubrir as necesidades dos que máis o necesitan en épocas de crise como a que vivimos.

Por isto vimos de presentar unha moción solicitando que sexa a Comisión de Urbanismo e Obras a que estude a relación de proxectos a financiar dentro do plan e que unha porcentaxe do fondo se destine especificamente a obras no rural do noso concello. Paralelamente tamén presentamos un escrito cunha proposta de 20 obras de diversa índole para a súa consideración na citada Comisión, entre elas recollemos melloras de diferentes espazos públicos urbanos e rurais, recuperación e posta en valor de patrimonio histórico, mellora na rede de saneamento, construción do Conservatorio, etc.

Ligazóns:

Referencias:

08/12/2008

O BNG presenta unha moción para que o Concello solicite a conversión da Pista de Morgade en Estrada autonómica Xinzo (A-52) – Vilar de Barrio

Fotos no flickr

A Pista de Morgade é unha estrada da concentración que parte do enlace coa autovía A-52 e atravesa en liña recta a Lagoa de Antela en dirección a Vilar de Barrio ao longo duns 15km. Pese a contar cunha estrada provincial (OU-1102) para realizar este mesmo percorrido, o mellor trazado da Pista de Morgade fai que sexa utilizada ‘de facto’ como vía de comunicación habitual cos pobos da zona este do concello (Morgade, Pena, Soutelo e Trandeiras) e cos concellos veciños de Sarreaus e Vilar de Barrio. Isto fai que soporte un tráfico rodado de turismos e camións para os que non foi pensada na súa orixe.

A velocidade máxima desta vía está limitada a 60km/h, mais esta limitación é habitualmente superada polos vehículos que circulan por ela acotío. Por outra banda, a súa concepción como pista agrícola fai que conte con multitude de interseccións mal deseñadas e sinalizadas. Estes dous feitos foron a causa nos últimos anos de diversos accidentes moi graves que se saldaron con preto dunha ducia de persoas falecidas.

A conversión desta vía nunha estrada autonómica coas características de firme, trazado e sinalización axeitadas traería innumerables vantaxes: [1] facilitaría o acceso rodado a todos os pobos mencionados anteriormente, [2] artellaría adecuadamente a comunicación cos concellos de Sarreaus e Vilar de Barrio achegándoos á autovía A-52 e [3] melloraría substancialmente a seguridade viaria ao eliminar puntos negros que se teñen cobrado a vida de moitas persoas.

No Grupo Municipal do BNG pensamos que este proxecto axéitase plenamente aos obxectivos das liñas de actuación da Consellaría recollidos no Plan Director de Estradas de Galiza e, no convencemento de que Xinzo debe exercer na comarca d’A Limia o seu papel de liderazgo, vimos de rexistrar unha moción para que o Concello solicite á Consellaría de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes a adecuación desta estrada.

Referencias:

Páxinas: Anterior 1 2 3 4 5 Seguinte

bng
2003-2013, Grupo Local do Bloque Nacionalista Galego de Xinzo da Limia
R/ Río Arnoia, 14 - Local 18 (Multicentro - 1ªandar) | 32630 Xinzo da Limia - Ourense (Galiza, UE) | Tlf/Fax: 988461360
www.bng-xinzo.org | @bngxinzo | info@bng-xinzo.org

Cretos | Privacidade e seguridade | Condicións de uso

Todo o contido desta web está baixo unha licenza Creative Commons Recoñecemento 3.0 se non se indica o contrario

209 queries - 0,197 segundos | Powered by WordPress