#ConstruíndoFUTURO, Asemblea Aberta. Xinzo, 10 de outubro, 20:30h, Casa da Cultura. Contamos contigo?

bng.xinzodalimia

05/09/2008

O BNG de Xinzo reclama o arranxo inmediato do Parque-Xardín do Polígono

A día de hoxe o Parque-Xardín da Zona do Polígono presenta un lamentable estado de semiabandono, co chan levantado e cos materiais de obra apilados “in-situ” sobre unha beirarrúa. Esta situación remóntase quince meses atrás no tempo, cando na precampaña das Municipais de maio de 2007 se iniciaron uns arranxos de última hora, improvisados e con manifesta vocación pre-electoral. Daquelas, diante do malestar veciñal e grazas á xestión do BNG, que denunciou as irregularidades, estes traballos foran paralizados polo Concello constatándose que carecían de proxecto, de acordo institucional regulamentario, de partida orzamentaria e de consenso por parte dos afectados. Nese intre chegouse a un acordo cos veciños e adquiriuse a promesa firme polo hoxe Sr. Alcalde de realizar as obras en condicións unha vez solucionados estes atrancos. Xa pasou máis dun ano e no BNG de Xinzo coidamos que xa é tempo de que o Alcalde, Isaac Vila, materialice a súa promesa, máxime se temos en conta que neste tempo foron aprobadas inversións noutros parques públicos da vila que non presentaban unha situación de deterioro tan evidente coma a deste. Por isto xa presentamos un escrito no Concello lembrándolle ao Sr. Vila os seus compromisos e urxindo a execución inmediata desta obra nos termos acordados cos veciños, a restitución da normalidade urbana e o adecentamento urxente desta área.

Referencias:

07/08/2008

O BNG reclama solucións para os restos da poda estacional das árbores da Estrada de Celanova

Fotos no flickr

Diante das reiteradas peticións e manifestacións de malestar chegadas ao Grupo Local do BNG de veciños e usuarios relativas ao estado de abandono e acumulación da maleza resultante da poda estacional das árbores que delimitan a Estrada de Celanova, vimos de rexistrar un escrito no Concello denunciando o problema e reclamando que se tomen medidas ao respecto dado o perigo de accidente que supoñen, tanto para os viandantes como para o tráfico rodado, e o grave risco de incendio que conleva este abandono masivo e reiterado de maleza seca a carón dunha vía co tráfico da Estrada de Celanova.

Relacionadas:

Referencias:

21/07/2008

As Festas de Santa Mariña 2008 en Xinzo rematan con máis pena que gloria

Trala celebración das Festas da Santa Mariña é necesario facer un detido balance que debería concluír cunha fonda reflexión sobre a idoneidade duns festexos caracterizados pola manifesta percepción dun impacto negativo tanto na cidadanía coma nos sectores do Comercio, do Turismo e da Hostalaría. Para o BNG de Xinzo os resultados acadados distan moito dos esixíbeis á que debería ser unha das manifestacións lúdico-culturais máis importantes do calendario anual limián e unha das prioridades na programación da Concellaría de Cultura.

A aposta obstinada, carente de calquera estratexia cultural, polo recurso manido de “orquestra-sesión-vermú” como eixo central de toda a programación esixe unha sangría orzamentaria cuantiosísima que non está a acadar, nin de lonxe, a animación festiva, o rendemento de lecer e cultural que precisa unha vila coa entidade de Xinzo, máxime cando debía aspirar a converterse no referente turístico e comercial, así como na capital real da Limia.

(more…)

18/07/2008

O BNG reclama explicacións ao Alcalde polas obras do Parque do Toural

Fotos no flickr

O pasado luns comezaron uns traballos de acondicionamento no Parque do Toural de Xinzo dos que, como é habitual, non tivemos información previa de ningún tipo. As présas do 3º Tenente de alcalde e Concelleiro de Medio Ambiente, Antonio Pérez, por executar estas obras fan que se acometan na peor época do ano: en vésperas das festas do verán, cando máis afluencia de xente hai na vila e cando é máis difícil a rexeneración da cuberta vexetal. Non temos constancia de que exista ningún proxecto e dubidamos que a empresa que está a realizalas conte cos permisos oportunos.

É unha mágoa constatar que as achegas que se poderían agardar dos novos socios de partido incorporados nas últimas eleccións municipais non mudaron os tradicionais escurantismo e improvisación dos gobernos ‘populares’ no Concello de Xinzo. Por isto xa presentamos un escrito dirixido ao Alcalde, Isaac Vila, solicitando a información oportuna ao respecto e agardamos que poida respostarnos en canto se reincorpore ao seu cargo a vindeira semana despois duns días de vacacións.

Referencias:

04/07/2008

O BNG insta ao Concello a solicitar axudas para a rehabilitación da Praza de Santa Mariña e a reurbanización da Praza de Carlos Casares

Fotos no flickr

A Consellaría de Vivenda e Solo da Xunta de Galiza está a abordar traballos de rehabilitación e reurbanización de espazos públicos urbanos en colaboración cos Concellos mediante unha liña de axudas específica destinada a esta finalidade.

O BNG de Xinzo tivo coñecemento das inquedanzas dos veciños do grupo Santa Mariña de Xinzo ao respecto da praza situada no interior deste bloque de vivendas. Trátase dun espazo público ubicado en pleno centro urbano que nunca foi obxecto de ningunha intervención especial dende a súa construción e que, actualmente, se atopa nun estado de deterioro froito deste abandono, ademais aínda posúe restos de simboloxía franquista que solicitaremos sexan retirados en aplicación da Lei da Memoria Histórica.

Por outra banda, logo da construción do aparcadoiro soterrado é imprescindible abordar á maior brevidade posible o remate da Praza de Carlos Casares, un espazo que debería ser emblemático para o pobo de Xinzo dada a súa ubicación física, fronte á Casa da Cultura e ao carón da Casa do Concello, e a importancia senlleira da figura a quen está adicada.

No Grupo Municipal do BNG pensamos que estas actuacións se enmarcan plenamente nos obxectivos das liñas de actuación da Consellaría e, dado que non nos consta que a día de hoxe se presentase solicitude algunha ao respecto por parte do Grupo de Goberno do PP, vimos de rexistrar unha moción para que o Concello solicite á Consellaría de Vivenda e Solo a intervención nestas prazas.

Referencias:

03/06/2008

O BNG solicita a restitución das reducións aplicadas no IRPF aos agricultores e gandeiros pola adquisición de gasóleo agrícola, plásticos e fertilizantes

20080603-trator.jpg

A Axencia Tributaria viña aplicando nos últimos exercicios reducións na Declaración da Renda aos agricultores e gandeiros, concretamente, a aqueles que optaban pola tributación en módulos aplicábaselles unha redución do 35% por adquisición de gasóleo agrícola e do 15% por adquisición de plásticos e fertilizantes.

A reforma do Imposto da Renda das Persoas Físicas abordada polo Goberno español de José Luis Rodríguez Zapatero, e que afecta xa á Declaración da Renda do ano 2007, eliminou totalmente este tipo de reducións provocando un incremento da carga impositiva a soportar polos agricultores e gandeiros que penaliza claramente ao sector nun intre no que o forte incremento do prezos dos carburantes, así como dos fertilizantes e dos pensos está xa a incidir moi negativamente na súa economía.

A Limia é unha comarca na que o sector agrario atinxe a boa parte da súa poboación, e por tanto é unha comarca especialmente prexudicada por esta reforma, por isto, o BNG ven de presentar diversas iniciativas, tanto no Senado coma no Concello de Xinzo, instando ao Ministerio de Economía e Facenda á restitución de xeito urxente das reducións por adquisición de gasóleo agrícola, plásticos e fertilizantes, que se viñan aplicando na declaración do IRPF aos agricultores e gandeiros.

Ligazóns:

Referencias:

06/05/2008

O BNG reclama unha solución ao problema de augas residuais na Rúa Rosalía de Castro

No BNG de Xinzo tivemos coñecemento de que na Rúa Rosalía de Castro, esquina coa Rúa Ladeira, desta vila están a verquerse directamente á vía pública augas fecais procedentes dos edificios de vivendas próximos, feito que se produce dende o pasado xoves, día 1 de maio.

Estes feitos foron postos en coñecemento do Concello sen que, ata o momento, se tomase medida reparadora algunha, máis ben ao contrario, dende o Grupo de Goberno do PP considerouse que a responsabilidade de amañar o problema era dos propios veciños dos inmobles afectados.

Diante do risco claro que isto representa para a saúde ao tratarse dunha rúa céntrica cun tránsito frecuente de peóns e atoparse o punto do verquido a escasos metros dun centro escolar ao que acoden a diario centos de nenos e nenas de corta idade, puxemos os feitos en coñecemento da Consellería de Sanidade para que avalíe a situación e actúe en consecuencia.

Dende o BNG reclamamos do Alcalde e do Concelleiro de Medio Ambiente que respondan con dilixencia e, tendo en conta que se está a afectar unha vía pública, se actúe inmediatamente dende o Concello para poñerlle remedio ao problema, adiando para un momento posterior a determinación das responsabilidades para, se é o caso, esixirllas aos causantes.

Referencias:

25/04/2008

O BNG rexeita a moción do PP contra as Normas do Hábitat

O BNG de Xinzo lamenta a irresponsábel actuación promovida polo Partido Popular coa presentación dunha moción polo trámite de urxencia no Pleno celebrado o pasado xoves 24 onde se solicitaba a Derrogación do actual Decreto das Normas do Hábitat Galego.

Desde o BNG de Xinzo acláraselle ao PP que a Lei do Hábitat Galego fíxose pública mediante Decreto do 20 Decembro 2007, tras dous anos de redacción. Trátase dunha norma onde se prima a humanización e a habitabilidade fronte á especulación e o urbanismo agresivo en colmea. É unha iniciativa europeísta con forte implantación na meirande parte dos países da Unión Europea (incluído Portugal) polo que, desde o BNG de Xinzo denunciamos a demagóxica, irresponsábel e falta de sensibilidade postura do medo e do atraso do noso Goberno Municipal nunha cuestión onde, si algo se prioriza, é a procura dunha maior calidade de vida e servizos para a cidadanía, cousa que dende logo o PP de Xinzo parece non ter coma obxectivo.

Referencias:

Páxinas: Anterior 1 2 3 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Seguinte

bng
2003-2013, Grupo Local do Bloque Nacionalista Galego de Xinzo da Limia
R/ Río Arnoia, 14 - Local 18 (Multicentro - 1ªandar) | 32630 Xinzo da Limia - Ourense (Galiza, UE) | Tlf/Fax: 988461360
www.bng-xinzo.org | @bngxinzo | info@bng-xinzo.org

Cretos | Privacidade e seguridade | Condicións de uso

Todo o contido desta web está baixo unha licenza Creative Commons Recoñecemento 3.0 se non se indica o contrario

209 queries - 0,241 segundos | Powered by WordPress