#ConstruíndoFUTURO, Asemblea Aberta. Xinzo, 10 de outubro, 20:30h, Casa da Cultura. Contamos contigo?

bng.xinzodalimia

11/06/2013

Contra a minaría salvaxe e contaminante

20130611-capa

O BNG solicitará o pronunciamento do Concello de Xinzo en contra da macro-minaría salvaxe mediante una moción presentada para o seu debate no vindeiro pleno.

Xinzo da Limia, 11 de xuño de 2013. A explotación dos recursos mineiros, e particularmente dos metais, está controlada por grandes empresas transnacionais que operan baixo criterios especulativos aplicando prácticas neocoloniais. O seu alto prezo nos mercados fai que procuren beneficio rápido a costa do grave impacto ambiental e riscos para a saúde das persoas.

Corcoesto, en Bergantiños, O Ribeiro, Celanova, as Fragas do Eume, a Serra do Galiñeiro, a Terra Chá ou a Limia están baixo esta ameaza. Na Galiza existen 520 explotacións mineiras e as concesións chegan a abranguer máis da metade da superficie do país. A maior parte destas foron autorizadas e perviven na actualidade grazas a normas aprobadas no réxime franquista. Nin a Xunta de Galiza nin o goberno do Estado teñen o menor interese en mudar esta situación. O Plan Sectorial de Actividades Extractivas, encargado ás empresas do sector mineiro (Cámara Mineira de Galiza) e furtado á participación das entidades sindicais, ambientalistas, veciñais e profesionais, ameaza espazos naturais protexidos e os concellos e as persoas afectadas non contan, tampouco a ordenación urbanística local.

A minaría a ceo aberto e a fractura hidráulica ou “fracking” son actividades con graves impactos sobre o medio ambiente. Trátase dunha minaría salvaxe, que produce a destrución física do territorio, elimina e contamina o solo e os acuíferos, consume grandes cantidades de enerxía e auga e manexa substancias tóxicas que poden ter graves consecuencias. Pon en perigo a saúde, a calidade de vida, os recursos e os medios de vida tradicionais e sustentábeis das persoas. Os supostos (e sempre interesadamente esaxerados) beneficios non compensan os prexuízos ambientais e socio-económicos derivados en outros recursos naturais, forestais, agro-gandeiros, pesqueiros, hídricos, de lecer ou turísticos, e para a saúde humana.

Existe un clamor para que se suspendan os permisos e concesións en tramitación, que se prohiba a macro-minaría a ceo aberto e a minaría con cianuro. Galiza debe ser soberana na explotación dos seus recursos, o aproveitamento dos mesmos debe ser considerado estratéxico, decidido desde aquí en función dos nosos intereses e tutelado desde os poderes públicos para garantir a sustentabilidade ambiental e social dos proxectos.

A ameaza dos feldespatos na Limia persistirá mentres non se mude a lei

Dende o BNG seguiremos a reclamar unha lexislación que nos blinde definitivamente contra este tipo de minaría, xa que nada impide que a explotación de feldespatos volte ao ataque nun futuro próximo cunha normativa máis favorábel, nin que novos proxectos, como o LUIS-4943 que denunciamos hai unhas semanas, ou outros novos poidan botar a andar en calquera intre.

24/05/2013

O final lóxico do NON á mina de feldespatos atrasarase por unha reorganización administrativa do PP

O BNG está xunto ás veciñas e veciños apoiando a “tractorada” de mañá xa que, ao tratarse dunha decisión política do goberno do PP, nada está aínda pechado definitivamente.

Xinzo da Limia, 24 de maio de 2013. O pasado día 15 de maio entrou en vigor a ORDE do 24 de abril de 2013 sobre delegación de competencias en materia de planificación e ordenación mineira da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas nas Xefaturas Territoriais da Consellería de Economía e Industria, isto vai supor un novo atraso dun mes, como mínimo, na resolución definitiva do expediente da mina de feldespatos e engade novas incertidumes ao proceso.

Hoxe remataba o prazo de alegación aos informes ditados polas consellarías ao respecto do expediente da mina de feldespatos, varios dos cales eran favorábeis ao proxecto. Nembargantes os informes emitidos por Medio Rural e pola CHM-S danlle a razón aos veciños ao considerar o impacto na actividade agro-gandeira como moi negativo e a afectación sobre o réxime de augas da zona como infra-valorada na documentación presentada por Minercer. Estes eran dous eixos principais das teses defendidas polo BNG co cal, na nosa opinión, a consecuencia dos mesmos a única decisión lóxica sería a de rexeitar o proxecto.

Neste contexto a presión veciñal organizada en torno á Plataforma Corno do Monte revelouse como fundamental á hora de configurar o resultado final, polo cal a mobilización convocada para mañá resulta plenamente vixente e dende o BNG estaremos xunto ás veciñas e veciños apoiándoa xa que, ao tratarse dunha decisión política do goberno do PP e malia as declaracións aos medios, nada estará pechado definitivamente mentres non apareza publicado no DOG.

A ameaza persiste mentres non se cambie a lei

Máis aló do caso concreto dos feldespatos imos seguir vixiantes diante da ofensiva mineira da Xunta do PP. Neste senso é preocupante a actual tramitación do Plan Sectorial de Actividades Extractivas de Galiza (PSAEG) impulsado pola Cámara Mineira e que non deixa nin un só metro cadrado do país a salvo da ameaza dun posíbel aproveitamento mineiro.

Dende o BNG seguiremos a reclamar a declaración dunha figura de protección para a Limia que nos blinde definitivamente contra este tipo de explotacións xa que nada impide que Minercer volte ao ataque nun futuro próximo cunha lexislación máis favorábel, nin que novos proxectos, como o LUIS-4943 que denunciamos hai uns días, ou outros poidan botar a andar en calquera intre.

04/05/2013

O BNG demanda unha actuación clara do PP en contra dos proxectos mineiros que afectan á provincia de Ourense

20130504-capa

O BNG vai levar esta cuestión, que está a preocupar a milleiros de cidadáns e cidadás aos distintos ámbitos institucionais. Dentro desas iniciativas, queremos anunciar que unha delegación de representantes das distintas plataformas acudirá a Bruxelas, convidados pola eurodeputada do BNG, Ana Miranda.

Xinzo da Limia, 4 de maio de 2013.Na reunión de traballo mantida polo BNG en Xinzo, con cargos institucionais da comarca da Limia, para abordar as últimas novas en relación coa situación dos distintos proxectos mineiros que afectan á nosa provincia, e singularmente co da mina de feldespatos da Limia queremos manifestar:

 1. O BNG amosa o seu apoio rotundo ás xustas reivindicacións e demandas dos veciños e veciñas dos concellos afectados, e en consecuencia ás plataformas que están a canalizar este gran descontento social.
 2. Fronte á política de confusión practicada polos responsábeis do Partido Popular na Xunta de Galiza demandamos clareza e concisión, e pedímoslle ao presidente Feijoo que publicamente diga se está pola defensa dos intereses dos veciños e veciñas e polo tanto das economías de comarcas cunha clara vocación agro-gandeira, ou está a favor dos intereses de empresas, foráneas nalgún caso, que non só non aportan ningún valor engadido, se non que son claramente incompatibles co desenvolvemento económico e sustentable, e coa economía produtiva.
 3. O BNG vai levar esta cuestión, que está a preocupar a milleiros de cidadáns e cidadás aos distintos ámbitos institucionais, Parlamento Europeo, Parlamento Galego, deputación e concellos para pedir que os grupos políticos se posicionen con clareza en contra dos distintos proxectos. Dentro desas iniciativas, queremos anunciar que unha delegación de representantes das distintas plataformas acudirá a Bruxelas, convidados pola eurodeputada do BNG, Ana Miranda, para facer patente e expresar o seu rexeitamento a uns proxectos claramente lesivos para as comarcas de Ourense, e en consecuencia para os seus veciños e veciñas.
28/02/2013

Pleno ordinario 28-2-2013

Hoxe, quinta-feira (xoves), 28 de febreiro, ás 11:00h celebrouse o pleno ordinario segundo a orde do día que se acompaña.

Como tema máis reseñábel, e único con contido real na orde do día, destacamos a aprobación da redución de salario do 15,11% do persoal laboral do Concello en cumprimento do Plan de Axuste aprobado polo PP en marzo do ano pasado e do acordo plenario de 5.9.2012. Neste punto denunciamos a incoherente e errática política de persoal do grupo de goberno así como o seu nulo rigor técnico ao asinar unha proposta de redución inviábel legalmente, co cal ao final reducirase a todos os traballadores ese 15%, incluíndo as cotizacións á Seguridade Social.

No tempo das moción de urxencia aprobouse por unanimidade unha proposta do BNG na que se insta á Xunta de Galiza a declarar a Limia como Zona de Actuación Agraria Prioritaria, ao abeiro da Lei 6/2011, do 13 de outubro, de mobilidade de terras, o que dotará á nosa comarca dunha maior protección fronte a proxectos como o da mina de feldespatos.

 Filed under: Grupo Municipal,Mocións
23/02/2013

Nota aclaratoria á intervención do Sr. Pérez no Pleno da Deputación do 22 de febreiro

20130223-capa

No transcurso do debate da moción presentada polo BNG para que o Pleno da Deputación se pronunciase en contra do proxecto de explotación mineira de feldespatos Faramontaos 5089.1 o Sr. Pérez Rodríguez, Alcalde de Xinzo, fixo alusión a unha situación circunstancial acaecida no Pleno Extraordinario celebrado no Concello de Xinzo o 19 de xullo de 2012 coa intención nada desemulada de confundir ao respecto da posición do BNG neste asunto. O Sr. Pérez, no seu estilo habitual, tentou enganar aos veciños e veciñas alí presentes mentindo deliberadamente, por isto cómpre que quede claro o seguinte:

 1. A posición do BNG, defendida polo seu portavoz municipal dende o inicio de todo este asunto, é ben coñecida polos veciños e veciñas dos pobos afectados porque lles foi trasladada en persoa nas diferentes ocasións en que nos reunimos con eles. O Sr. Pérez non pode dicir o mesmo xa que cando foi convocado pola Plataforma Veciñal ‘Corno do Monte’ a unha asemblea o día 19 de febreiro nin apareceu nin mandou razón, feito que, por outra banda tampouco resulta novidoso [1] [2] [3].
 2. No Pleno Extraordinario do 19 de xullo de 2012 o noso portavoz municipal e naquel intre único representante do BNG no Concello, Ramiro Rodríguez, non puido estar presente por motivos persoais xa que nesa data se atopaba fóra do termo municipal. Esta circunstancia foille comunicada ao Concello regulamentariamente dous días antes do pleno, e tamén se acompañaron dous escritos nos que se deixaba explicitado o noso apoio á moción de rexeitamento que se ía debater nese pleno extraordinario. Todos estes extremos están recollidos e acreditados na ACTA levantada pola Secretaria municipal, polo que non admiten interpretacións nen terxiversacións como as feitas polo Sr. Pérez.
 3. Utilizar dialecticamente esta ausencia dando a entender unha deixadez de responsabilidade ou que nos despreocupamos do tema é moi propio do estilo marrulleiro do Sr. Pérez, que gosta de xogar en campos embarrados como así ten acreditado na súa corta e accidentada traxectoria política, primeiro como concelleiro e agora como alcalde.

Lamentamos profundamente a actitude do Sr. Pérez, que practica unha transparencia PASIVA consistente en fachendear de non ocultar nada precisamente cando xa non lle queda outro remedio. Dende o Grupo Municipal do BNG convidámolo a practicar a transparencia ACTIVA, reunindo os órganos regulamentarios do Concello para dar as explicacións que merecen os veciños e veciñas a través dos seus representantes.

Por certo, Sr. Pérez, a empresa chámase MINERCER, SL, lea vostede o proxecto.

 Filed under: En destaque
20/02/2013

O BNG presenta as súas alegacións ao proxecto mineiro dos feldespatos

20130220-capa

No día de hoxe vimos de rexistrar diante da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, as nosas alegacións ao proxecto de explotación, estudo de impacto ambiental e plan de restauración da concesión de explotación derivada de permiso de investigación Faramontaos, número 5089.1. Os eixos fundamentais sobre os que se xiran os nosos argumentos para opoñernos a esta explotación son de sobra coñecidos e resúmense nos seguintes puntos:

 • Incompatibilidade manifesta coa actividade agro-gandeira que se verifica actualmente na zona e co desenvolvemento do proxecto de regadío comprometido pola Xunta de Galiza.
 • O proxecto producirá un incuestionábel impacto na actividade agrícola tradicional, socavando o medio de subsistencia de numerosas familias xa que a afectación non se circunscribe só ás 396 hectáreas de terreo obxecto directo da explotación, se non que as parcelas circundantes serán tamén afectadas na súa capacidade produtiva.
 • Os beneficios directos/indirectos para as poboacións máis cercanas e directamente afectadas son nulos en termos de creación de postos de traballo ou desenvolvemento de industria ou servizos auxiliares.
 • A rendibilidade económica da empresa tamén é moi cuestionábel xa que se confía nunha hipotética futura recuperación do sector da construción cada vez máis lonxana e improbábel co cal podemos asistir á volta duns anos a un novo “morto” medioambiental de proporcións similares ás do que xa sufrimos no concello de Sarreaus nunha explotación de características idénticas á plantexada.
 • As afectacións aos acuíferos circundantes e ao réxime de augas na zona, así como os impactos producidos polo po en suspensión, ruídos, circulación de maquinaria pesada polas pistas de concentración, transporte do material extractivo ata a planta de tratamento, almacenamento e depósito, etc. están claramente infra-valorados no documento ambiental.
 • No Plan de Restauración prevese que unha vez rematada a fase de explotación as parcelas afectadas quedarán a xeito de lagoas e só se contempla unha actuación nas beiras para suavizar os taludes. Esta solución impedirá o uso futuro dos terreos para a actividade agrícola e provocará un troco radical na morfoloxía da zona.

Agardamos que as alegacións presentadas polos veciños e veciñas afectados, agricultores, etc. sexan tidos en conta e se deneguen os permisos necesarios para que a explotación sexa realidade.

 Filed under: En destaque

bng
2003-2013, Grupo Local do Bloque Nacionalista Galego de Xinzo da Limia
R/ Río Arnoia, 14 - Local 18 (Multicentro - 1ªandar) | 32630 Xinzo da Limia - Ourense (Galiza, UE) | Tlf/Fax: 988461360
www.bng-xinzo.org | @bngxinzo | info@bng-xinzo.org

Cretos | Privacidade e seguridade | Condicións de uso

Todo o contido desta web está baixo unha licenza Creative Commons Recoñecemento 3.0 se non se indica o contrario

204 queries - 0,181 segundos | Powered by WordPress