#ConstruíndoFUTURO, Asemblea Aberta. Xinzo, 10 de outubro, 20:30h, Casa da Cultura. Contamos contigo?

bng.xinzodalimia

11/06/2013

Contra a minaría salvaxe e contaminante

20130611-capa

O BNG solicitará o pronunciamento do Concello de Xinzo en contra da macro-minaría salvaxe mediante una moción presentada para o seu debate no vindeiro pleno.

Xinzo da Limia, 11 de xuño de 2013. A explotación dos recursos mineiros, e particularmente dos metais, está controlada por grandes empresas transnacionais que operan baixo criterios especulativos aplicando prácticas neocoloniais. O seu alto prezo nos mercados fai que procuren beneficio rápido a costa do grave impacto ambiental e riscos para a saúde das persoas.

Corcoesto, en Bergantiños, O Ribeiro, Celanova, as Fragas do Eume, a Serra do Galiñeiro, a Terra Chá ou a Limia están baixo esta ameaza. Na Galiza existen 520 explotacións mineiras e as concesións chegan a abranguer máis da metade da superficie do país. A maior parte destas foron autorizadas e perviven na actualidade grazas a normas aprobadas no réxime franquista. Nin a Xunta de Galiza nin o goberno do Estado teñen o menor interese en mudar esta situación. O Plan Sectorial de Actividades Extractivas, encargado ás empresas do sector mineiro (Cámara Mineira de Galiza) e furtado á participación das entidades sindicais, ambientalistas, veciñais e profesionais, ameaza espazos naturais protexidos e os concellos e as persoas afectadas non contan, tampouco a ordenación urbanística local.

A minaría a ceo aberto e a fractura hidráulica ou “fracking” son actividades con graves impactos sobre o medio ambiente. Trátase dunha minaría salvaxe, que produce a destrución física do territorio, elimina e contamina o solo e os acuíferos, consume grandes cantidades de enerxía e auga e manexa substancias tóxicas que poden ter graves consecuencias. Pon en perigo a saúde, a calidade de vida, os recursos e os medios de vida tradicionais e sustentábeis das persoas. Os supostos (e sempre interesadamente esaxerados) beneficios non compensan os prexuízos ambientais e socio-económicos derivados en outros recursos naturais, forestais, agro-gandeiros, pesqueiros, hídricos, de lecer ou turísticos, e para a saúde humana.

Existe un clamor para que se suspendan os permisos e concesións en tramitación, que se prohiba a macro-minaría a ceo aberto e a minaría con cianuro. Galiza debe ser soberana na explotación dos seus recursos, o aproveitamento dos mesmos debe ser considerado estratéxico, decidido desde aquí en función dos nosos intereses e tutelado desde os poderes públicos para garantir a sustentabilidade ambiental e social dos proxectos.

A ameaza dos feldespatos na Limia persistirá mentres non se mude a lei

Dende o BNG seguiremos a reclamar unha lexislación que nos blinde definitivamente contra este tipo de minaría, xa que nada impide que a explotación de feldespatos volte ao ataque nun futuro próximo cunha normativa máis favorábel, nin que novos proxectos, como o LUIS-4943 que denunciamos hai unhas semanas, ou outros novos poidan botar a andar en calquera intre.

24/05/2013

O final lóxico do NON á mina de feldespatos atrasarase por unha reorganización administrativa do PP

O BNG está xunto ás veciñas e veciños apoiando a “tractorada” de mañá xa que, ao tratarse dunha decisión política do goberno do PP, nada está aínda pechado definitivamente.

Xinzo da Limia, 24 de maio de 2013. O pasado día 15 de maio entrou en vigor a ORDE do 24 de abril de 2013 sobre delegación de competencias en materia de planificación e ordenación mineira da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas nas Xefaturas Territoriais da Consellería de Economía e Industria, isto vai supor un novo atraso dun mes, como mínimo, na resolución definitiva do expediente da mina de feldespatos e engade novas incertidumes ao proceso.

Hoxe remataba o prazo de alegación aos informes ditados polas consellarías ao respecto do expediente da mina de feldespatos, varios dos cales eran favorábeis ao proxecto. Nembargantes os informes emitidos por Medio Rural e pola CHM-S danlle a razón aos veciños ao considerar o impacto na actividade agro-gandeira como moi negativo e a afectación sobre o réxime de augas da zona como infra-valorada na documentación presentada por Minercer. Estes eran dous eixos principais das teses defendidas polo BNG co cal, na nosa opinión, a consecuencia dos mesmos a única decisión lóxica sería a de rexeitar o proxecto.

Neste contexto a presión veciñal organizada en torno á Plataforma Corno do Monte revelouse como fundamental á hora de configurar o resultado final, polo cal a mobilización convocada para mañá resulta plenamente vixente e dende o BNG estaremos xunto ás veciñas e veciños apoiándoa xa que, ao tratarse dunha decisión política do goberno do PP e malia as declaracións aos medios, nada estará pechado definitivamente mentres non apareza publicado no DOG.

A ameaza persiste mentres non se cambie a lei

Máis aló do caso concreto dos feldespatos imos seguir vixiantes diante da ofensiva mineira da Xunta do PP. Neste senso é preocupante a actual tramitación do Plan Sectorial de Actividades Extractivas de Galiza (PSAEG) impulsado pola Cámara Mineira e que non deixa nin un só metro cadrado do país a salvo da ameaza dun posíbel aproveitamento mineiro.

Dende o BNG seguiremos a reclamar a declaración dunha figura de protección para a Limia que nos blinde definitivamente contra este tipo de explotacións xa que nada impide que Minercer volte ao ataque nun futuro próximo cunha lexislación máis favorábel, nin que novos proxectos, como o LUIS-4943 que denunciamos hai uns días, ou outros poidan botar a andar en calquera intre.

12/04/2013

O BNG demanda medidas urxentes para conter a vaga de roubos en granxas

O BNG de Xinzo demándalle ao Alcalde, Antonio Pérez, que se estude a adopción de medidas disuasorias mediante o deseño dun plan de seguridade conxunto que implique e coordine a todas as forzas e corpos de seguridade.

Xinzo da Limia, 12 de abril de 2013. Nos últimos meses vimos asistindo a unha vaga de roubos en granxas cun “modus operandi” idéntico que evidencia a existencia dun grupo organizado que está a operar na nosa comarca e nas zonas limítrofes de Portugal. Estes roubos sistemáticos, xa levamos catro na Limia, provocan un serio revés aos propietarios afectados con perdas que rondan os 15 mil euros de media e levan a preocupación aos veciños e veciñas pola impunidade coa que están a actuar os seus autores.

O Concello de Xinzo non acada o ratio de Policía Local recollido no Decreto 243/2008, de 16 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 4/2007, de 20 de abril, de coordinación de policías locais, que establece como “recomendábel” que o número total de membros acaden o 1,8 por cada 1.000 habitantes, deste xeito corresponderíannos 18 efectivos (agora temos 15). O Sr. Pérez Rodríguez debería cavilar seriamente en recortar en letrados e administrativos e incrementar a plantilla da policía ata o mínimo recollido na lexislación, deste xeito poderíase pensar na posibilidade de establecer quendas nocturnas de vixilancia do rural, que fica especialmente desprotexido.

Polo momento a inacción e a falta de dilixencia advertidas nas autoridades e administracións responsábeis están a provocar perdas millonarias nas granxas de vacún da nosa comarca, por isto, o Grupo Municipal do BNG de Xinzo demanda que se estude a adopción de medidas disuasorias mediante o deseño dun plan de seguridade conxunto co resto de concellos da Limia que implique e coordine a todas as forzas e corpos de seguridade locais, autonómicos e estatais con competencias no asunto.

20/02/2013

O BNG presenta as súas alegacións ao proxecto mineiro dos feldespatos

20130220-capa

No día de hoxe vimos de rexistrar diante da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, as nosas alegacións ao proxecto de explotación, estudo de impacto ambiental e plan de restauración da concesión de explotación derivada de permiso de investigación Faramontaos, número 5089.1. Os eixos fundamentais sobre os que se xiran os nosos argumentos para opoñernos a esta explotación son de sobra coñecidos e resúmense nos seguintes puntos:

  • Incompatibilidade manifesta coa actividade agro-gandeira que se verifica actualmente na zona e co desenvolvemento do proxecto de regadío comprometido pola Xunta de Galiza.
  • O proxecto producirá un incuestionábel impacto na actividade agrícola tradicional, socavando o medio de subsistencia de numerosas familias xa que a afectación non se circunscribe só ás 396 hectáreas de terreo obxecto directo da explotación, se non que as parcelas circundantes serán tamén afectadas na súa capacidade produtiva.
  • Os beneficios directos/indirectos para as poboacións máis cercanas e directamente afectadas son nulos en termos de creación de postos de traballo ou desenvolvemento de industria ou servizos auxiliares.
  • A rendibilidade económica da empresa tamén é moi cuestionábel xa que se confía nunha hipotética futura recuperación do sector da construción cada vez máis lonxana e improbábel co cal podemos asistir á volta duns anos a un novo “morto” medioambiental de proporcións similares ás do que xa sufrimos no concello de Sarreaus nunha explotación de características idénticas á plantexada.
  • As afectacións aos acuíferos circundantes e ao réxime de augas na zona, así como os impactos producidos polo po en suspensión, ruídos, circulación de maquinaria pesada polas pistas de concentración, transporte do material extractivo ata a planta de tratamento, almacenamento e depósito, etc. están claramente infra-valorados no documento ambiental.
  • No Plan de Restauración prevese que unha vez rematada a fase de explotación as parcelas afectadas quedarán a xeito de lagoas e só se contempla unha actuación nas beiras para suavizar os taludes. Esta solución impedirá o uso futuro dos terreos para a actividade agrícola e provocará un troco radical na morfoloxía da zona.

Agardamos que as alegacións presentadas polos veciños e veciñas afectados, agricultores, etc. sexan tidos en conta e se deneguen os permisos necesarios para que a explotación sexa realidade.

 Filed under: En destaque
18/07/2012

O BNG esixe ó Alcalde de Xinzo que desautorice unha concesión mineira proxectada nas concentracións parcelarias anexas ó río Faramontaos

Para o Grupo Municipal do BNG estamos diante dunha cuestión de extrema gravidade que esixe a máxima prioridade, especial dedicación, rigor e interese por parte dos responsábeis municipais ao afectar directamente á un piar básico da economía dos nosos veciños como é o agro, comprometendo directamente a viabilidade de 400 Has e indirectamente a totalidade das veigas de terra útil concentrada das parroquias de San Pedro, Laroá, Fiestras, Rebordechá, Paredes, Moreiras, Faramontaos e Seoane, dada a agresividade e forte impacto do proxecto.

É por este motivo que o BNG ven de celebrar coa presenza da deputada Tareixa Paz unha serie de xuntanzas informativas veciñais nestes núcleos rurais de Xinzo alertando das terribles consecuencias deste proxecto mineiro para o agro, a economía e o medo ambiente da zona. Por outra banda, tamén se está a informar a veciñanza que asemade das alegacións, mocións presentadas ou dos acordos tomados polos distintos grupos políticos no Pleno Extraordinario que se celebrará o vindeiro xoves ao respecto, e ao abeiro da LEI 3/2008 do 23 de maio de ordenación da minería da Galiza, Título IV Dereitos Mineiros, Capítulo I Procedemento de outorgamento dos dereitos mineiros, Artigo 22 Informe Municipal preceptivo, o BNG de Xinzo da Limia esixe o Alcalde-Presidente do Concello que proceda a redacción dos informes técnicos municipais preceptivos que contempla a devandita Lei, informes DESFAVORABLES que detallen e xustifiquen a nefasta incidencia e forte impacto negativo que o devandito proxecto Faramontaos 5089 supón tanto no eido económico, ambiental, social como agropecuario da zona E ASÍ DESAUTORICE taxativamente este procedemento de outorgamento de dereito mineiro, para o que dispón dun prazo de dous meses.

Así mesmo e ante a pasividade manifesta do PP que ceibou todo o seu rexeite na simple sinatura de alegacións, o BNG a través da súa deputada Tareixa Paz porá en marcha nesta mesma semana no Parlamento da Galiza unha serie de iniciativas encamiñadas a que as Consellerías do Medio Rural e do Medio Ambiente rexeiten de xeito frontal tamén este procedemento administrativo cos seus preceptivos informes técnicos desfavorables.

18/01/2012

O BNG reclama medidas estruturais para darlle estabilidade ao sector agro-gandeiro da Limia

A produción de pataca na Limia é unha actividade estratéxica e fundamental, non só para esta comarca, senón tamén para o conxunto da provincia de Ourense. Neste momento está a sufrir unha situación de crise, por iso, desde o Grupo Municipal do BNG, cremos que é imprescindíbel que exista un apoio e aposta das administracións públicas e poderes políticos para paliar a súa situación estrutural, e non só as situacións de crise que ciclicamente se veñen producindo, sendo preciso, ao noso entender, mudar o sentido da política que o actual goberno da Xunta está a acometer.

O da pataca é un sector que sempre se caracterizou pola inestabilidade dos prezos que perciben os labregos e labregas, anos nos que os prezos se equilibran cos gastos e a remuneración do traballo, altérnanse con campañas, como a actual, nas que os ingresos das explotacións non chegan nin para cubrir os custos de produción. Por outra banda, a falla dunha regulación das marxes comerciais crea unha concentración do valor económico da pataca na distribución fronte á produción e elaboración. Neste senso, defendemos que a Administración debería acometer e apostar por medidas de apoio aos labregos e labregas para a comercialización directa e mesmo apoiar á industria de transformación propia, ao igual que fixo o BNG no Goberno Galego en setembro de 2008, cando asinou o contrato homologado no marco da Mesa da Pataca, contrato que tiña como finalidade regular os prezos e que podía axudar ao sector de ter tido continuidade en 2009, medida que acompasou con outras como o Plan de melloras e axudas a novas incorporacións á actividade agraria, que propiciou a incorporación de moitos mozos e mozas ao sector agro-gandeiro contribuíndo a posibilitar a substitución xeracional e atenuar o despoboamento das áreas rurais.

Na actualidade existen contratos privados entre os almacenistas e os produtores e produtoras os cales non ofrecen garantías de ningún tipo para estes últimos, xa que dependen de como vaia a campaña. A industria aplica descontos ou fai calibrados das patacas en función dos seus intereses. No sector da pataca é evidente a dinámica de baixada de prezos, así como as tentativas das grandes empresas do sector para controlar totalmente o mercado, marcando prezos por debaixo dos custes de produción.

Atopámonos diante dun sector que carece de Organización Común de Mercado (OCM), polo que non existe ningún tipo de regulamento nin tampouco axudas de apoio ao mesmo. Faise pois indispensábel adoptar medidas correctoras, tanto do sector como dos mercados, para garantir unhas rendas dignas aos labregos e labregas, e para frear a especulación e as oscilacións de prezos ás que se ve sometido.

28/08/2011

O BNG aposta pola creación dun servizo público de transporte comarcal en Xinzo

20110828-capa

As queixas plantexadas nestes pasados días polos veciños e veciñas de Gudín ao respeito das dificultades de transporte para acceder á vila non son máis que a expresión puntual dun problema soterrado máis amplo, arrastrado dende hai moitos anos, e que afecta en maior ou menor medida a todos os núcleos rurais do noso concello.

No BNG apostamos polo futuro do medio rural, mais para ilo a xente que vive nos pobos debe disfrutar das mesmas comodidades ca os veciños da vila.

Para o BNG a solución pasaría pola creación dun servizo público de transporte no concello de Xinzo que permita conectar os distintos núcleos da zona rural coa vila dun xeito rápido e fluído, para que o desprazamento non sexa un atranco á hora de acceder aos servizos públicos básicos: administración, sanidade, conservatorio, instalacións deportivas, etc. e ao resto da oferta cultural, comercial, de ocio, etc. dispoñible no núcleo urbano. Este servizo público de transporte nacería coa vocación de crear unha Rede de transporte público a nivel da Limia, en colaboración cos distintos concellos, co obxectivo de comunicar permanente e frecuentemente a vila de Xinzo con todos os puntos desta nosa comarca.

A solución ofertada dende o Goberno do PP no Concello consistente en compatibilizar o transporte escolar co de viaxeiros (TES+BUS) parécenos totalmente insuficiente xa que se trata dun simple “parche” temporal que non vai á raíz do problema, por iso presentaremos unha iniciativa municipal solicitando a creación deste servizo de transporte.

01/07/2011

O Goberno resposta a Pérez Bouza que o Concello de Xinzo non aportou a documentación técnica requerida para o proxecto náutico no Limia e dubida da súa viabilidade

Pérez Bouza perguntaba ao Goberno por este proxecto do concello e Portos de Galicia nun ámbito que é competencia da Confederación Hidrográfica e salientaba a sequedade do cauce do río durante varios meses ao ano

Madrid, 1 de xullo de 2011. O Goberno vén de respostar ás perguntas formuladas polo senado do BNG, Xosé Manuel Pérez Bouza, respeito ao proxecto do concello de Xinzo e de Portos de Galicia de construir un parque náutico no río Limia en Xinzo.

O senador do BNG dirixíase ao Goberno para perguntarlle polo proxecto de Parque Naútico no río Limia ao seu paso polo concello de Xinzo. Quería saber se a entidade pública Portos de Galiza ou o concello de Xinzo, soliciaron ante a Confederación Hidrográfica algún tipo de permiso para realizar este proxecto.

Ademáis, Pérez Bouza formulaba outro tipo de perguntas como se este plan se someteu á consideración da Confederación e se era viábel desde o punto de vista medio ambiental e social “construir un parque náutico no cauce dun río que permanece completamente seco durante varios meses ao ano”.

Neste sentido, o Goberno indica que o 22 de febreiro deste ano recibiu a solicitude do concello de Xinzo de Limia para a autorización do denominado “proxecto náutico fluvial no río Limia”, redactado polo ente público Portos de Galicia.

Informa o Goberno ao BNG que a documentación técnica aportada “resultou insuficiente” e que requeríu ao peticionario a documentación que falta. Iso sí o Executivo amosa as súas dúbidas sobre o proxecto ao sinalar que “si é certo que o réxime de caudais estivais do río Limia pode suscitar dúbidas respeito á súa execución”.

E precisamente, engade, “un dos obxectivos de ter requerido a documentación técnica é a de ter os elementos suficientes para poder avaliar se procede ou non esas actuacións en dominio público hidráulico”.

Un proxecto “insólito”

O senador do BNG lembraba na súa iniciativa parlamentar que hai pouco Portos de Galiza comprometeuse con concello de Xinzo a financiar a construción deste parque náutico, “á marxe do insólito da decisión é a primeira vez que Portos de Galiza anuncia que vai facer un investimento fóra do seu ámbito de actuación”. Considera o parlamentar nacionalista que a actuación anunciada non parece a máis axeitada debido á sequedade do río.

 Filed under: Sala de imprensa
Páxinas: 1 2 3 Seguinte

bng
2003-2013, Grupo Local do Bloque Nacionalista Galego de Xinzo da Limia
R/ Río Arnoia, 14 - Local 18 (Multicentro - 1ªandar) | 32630 Xinzo da Limia - Ourense (Galiza, UE) | Tlf/Fax: 988461360
www.bng-xinzo.org | @bngxinzo | info@bng-xinzo.org

Cretos | Privacidade e seguridade | Condicións de uso

Todo o contido desta web está baixo unha licenza Creative Commons Recoñecemento 3.0 se non se indica o contrario

208 queries - 0,187 segundos | Powered by WordPress