#ConstruíndoFUTURO, Asemblea Aberta. Xinzo, 10 de outubro, 20:30h, Casa da Cultura. Contamos contigo?

bng.xinzodalimia

10/10/2014

Asemblea Aberta

A3-cartaz

 Filed under: Axenda,En destaque
25/11/2013

A oposición convoca un pleno para que o alcalde explique as acusacións de “desviación de poder e indicios de prevaricación”

SAMSUNG

Todos os grupos da oposición forzan ao alcalde, Antonio Pérez, a que explique as sentenzas condenatorias polas contratacións realizadas no 2012.

Xinzo da Limia, 25 de novembro de 2013. Os grupos políticos que integran a oposición no Concello de Xinzo (BNG, PSdeG-PSOE, APGA, AIDAL e ANOVA) rexistraron esta mañá unha petición conxunta solicitando a celebración dun pleno extraordinario para que o alcalde, Antonio Pérez, dea conta e explique a todas as veciñas e veciños de Xinzo a súa situación xurídico-procesal logo das sentencias emitidas polos Xulgados do Contencioso-Administrativo nº1 e nº2 de Ourense a raíz das denuncias da Avogacía do Estado polas contratacións de persoal laboral temporal feitas polo Sr. Pérez, ignorando os informes preceptivos de Secretaría e Intervención, sen os correspondentes procesos de selección e contravindo o RDL 20/2011.

Nestas sentenzas, coñecidas os pasados días 12 e 13 de novembro, os maxistrados proceden á anulación das contratacións e cualifican a actuación do Sr. Pérez como de “desviación de poder e indicios de prevaricación”, “conduta irregular e constante realizada con plena consciencia da súa ilicitude por manter en nómina a determinadas persoas con contratos temporais, pese aos reparos do secretario e do interventor” e de “incumprimento groseiro e consciente por parte do mandatario que podería ser constitutivo dun delito de prevaricación”. Ao tempo, ordenan (unha vez a sentenza sexa firme) a remisión do expediente ao Xulgado de Primeira Instancia de Xinzo para que proceda a investigar as responsabilidades penais que se puideran derivar por parte de Sr. Pérez.

Dada a gravidade das acusacións e as abondosas testemuñas e documentación administrativa que as avalan, a partires deste intre a situación do Sr. Pérez só pode evolucionar a peor, polo que a única saída lóxica pasa pola súa dimisión inmediata e irrevogábel. O Concello de Xinzo non pode estar gobernado por unha persoa que incumpre sistemática e conscientemente a normativa en materia de contratación e os veciños e veciñas non se poden permitir un alcalde e un goberno municipal á deriva e baixo sospeita permanente.

13/06/2013

2011-2013, bienio negro no Concello de Xinzo

20130613-capa

Nos dous anos e medio nos que o actual alcalde, Antonio Pérez, leva á fronte do Concello a xestión do ente municipal foise deteriorando progresivamente.

Xinzo da Limia, 13 de xuño de 2013. En materia económica a chegada do Sr. Pérez á alcaldía meses antes das eleccións municipais de 2011 propiciou un aumento descontrolado e arbitrario nos gastos, cuantificado en 2,2 millóns de euros en apenas dous anos (2011-2012), que foi necesario regularizar mediante dous Expedientes de Recoñecemento Extraxudicial de Crédito e cuxo financiamento foi a conta do famoso RDL 4/2012 que levou aparelladas as tradicionais subas de taxas e impostos do PP e, como novidade engadida, as medidas de recorte de salarios e dereitos dos traballadores e traballadoras. Deste xeito a débeda a finais de 2012 situouse en 7,35 millóns de euros, en 2010 era de 4,14 millóns e xa daquelas se cualificaba de “insostíbel”.

Na xestión do persoal acadouse claramente o récord de despropósitos, as arbitrariedades nas contratacións do ano pasado fixeron que, a día de hoxe, o Sr. Pérez teña pendente de trámite a denuncia presentada na Fiscalía de Ourense e un proceso en curso aberto a instancia da Avogacía do Estado, proceso que está a ser torpedeado e obstaculizado dende o Concello ao negarse reiteradamente a achegar a documentación solicitada polo instrutor, como recoñeceu a propia Subdelegación do Goberno. Así mesmo o Contencioso-Administrativo aínda debe pronunciarse sobre as irregularidades na selección da letrada do Concello, que foi recorrida polo sindicato maioritario dos traballadores. Neste eido asistimos a un claro intento por parte do Sr. Pérez por construír e consolidar o seu propio aparato caciquil mediante a contratación sistemática de familiares, parentes, afiliados, interventores e candidatos do PP.

Mentres tanto, o Concello naufraga cunha falla absoluta de rumbo, criterio e obxectivos á hora de encamiñar a política de impulso da economía e creación de emprego. Dos titubeos iniciais coa incineradora pasamos ao aberto apoio á planta de refugallos e á negativa rotunda, condicionada polos veciños, á mina de feldespatos. A día de hoxe o proxecto estrela é a CICAT, impulsada, ironicamente, polo gran defenestrado e damnificado da carreira pola alcaldía do Sr. Pérez, o anterior alcalde e líder histórico do PP limiao, Isaac Vila.

En canto á xestión política e de comunicación o apagón informativo é case absoluto, as decisións importantes tómanse a porta pechada de costas aos veciños e veciñas, non se conta coa oposición nin nos mínimos establecidos legalmente: no que vai de ano só se celebrou un plenario en febreiro, o pleno ordinario de abril está sen convocar, levamos sete meses sen recibir as Actas das Xuntas de Goberno (semanais) e os orzamentos de 2013 están sen aprobar.

Agora que estamos no ecuador do mandato aínda hai tempo para un troco radical, por iso dende o BNG esiximos un cambio de rumbo na xestión e que o Sr. Pérez comece a actuar pensando nos intereses xerais dos veciños e veciñas de Xinzo.

26/10/2011

O BNG acusa ao Alcalde de Xinzo de enganar aos veciños ao subir outra vez taxas e impostos

Amador Díaz denuncia as mentiras do alcalde do PP, Antonio Pérez, que recentemente asegurara que non tiña intención de subir ningún imposto.

Xinzo da Limia, 26 de outubro de 2011. No pleno ordinario celebrado no día de hoxe certificouse a absoluta falla de credibilidade, de seriedade e incluso de competencia para o desenvolvemento das súas funcións do Alcalde de Xinzo, Antonio Pérez. Pasaron escasamente tres meses desde que afirmara taxante nunha entrevista que “Polo de agora en Xinzo de Limia non temos intención de subir imposto algún” (LVG, 19-7-2011) e, polo que se ve, as boas intencións duráronlle pouco xa que no pleno de hoxe o PP aprobou unha suba xeneralizada de taxas, así como do IBI e a creación dunha demencial nova taxa por “obradoiros culturais” que pretenden cobrar a todos os veciños e veciñas que fagan uso das instalacións municipais para desenrolar actividades deste tipo.

As taxas por abastecemento de auga e polo tratamento e depuración de augas residuais, unhas das máis caras de todo Galiza pola prestación destes servizos básicos, veranse incrementadas novamente, co agravante de que serán repercutidas a todos os veciños e veciñas independentemente de que dispoñan ou non do servizo de depuración (hai numerosas rúas e pobos cun saneamento deficiente cando non inexistente) ou da calidade da auga subministrada.

No caso do IBI a suba experimentada será dun 16% debido aos efectos acumulativos de incrementar a base impoñíbel nun 3,1% e de aplicar os novos tipos do 0,40 en rústica e 0,45 en urbana. A escusa neste caso é o famoso “Plan de Saneamento Económico-Financeiro” do que o PP só se lembra no referente a subir impostos, mais esquece no resto de medidas de redución de gastos correntes, persoal, etc.

Moción de cara á galería no tema da ZEPA

O PP de Xinzo, nesta nova andaina baixo o mando de Antonio Pérez, adoptou o curioso costume de auto-presentarse mocións para auto-aprobalas nun intento vano de tapar as súas vergonzas diante de veciños afectados polas decisións que se toman desde o propio PP en Santiago. Neste senso no pleno anterior traíannos o tema do Regadío e o de hoxe non foi a excepción coa moción do Grupo Popular reclamando da Xunta que negocie o Plan de Xestión da ZEPA da Limia cos afectados. En primeiro lugar hai que lembrarlle ao Sr. Alcalde que esta foi unha petición reiterada do BNG que xa se materializou en mocións aprobadas pola anterior corporación. Por outra banda a Xunta xa aprobou un Plan Director da Rede Natura 2000 que regulará os usos agrícolas na superficie ZEPA, deste plan o Sr. Pérez non tiña coñecemento e fixo firme propósito de informarse (LVG, 5-8-2011). Non entendemos cal é o obxectivo do PP ao presentar estas mocións, salvo quedar ben de cara á galería, o que ten que facer o Sr. Pérez é descolgar o teléfono e chamar a Feijóo para esixirlle que cumpra as súas promesas con respecto á Limia que para iso son do mesmo partido, ou iso din.

Planta de Tratamento de Refugallos

Outro anuncio importante do pleno de hoxe foi a “firme intención” dun despreocupado Alcalde por traer para Xinzo a Planta de Tratamento de Refugallos promovida pola empresa murciana SOREVA, detrás da cal está o empresario Ángel Fenoll, acusado de corrupción e delitos medio-ambientais. Ao Sr. Pérez non lle importa o pasado deste elemento e, acubillándose na “teoría do mal menor” afirma que sería o mellor xeito de “neutralizar” a intención da Xunta do PP de instalar na Limia a Incineradora do Sur de Galiza.

07/07/2011

O BNG advirte que o goberno do PP vai resultar inoperativo e gravoso para Xinzo

O Alcalde, Antonio Pérez, crea unha “concellaría virtual” para xustificar a xenerosa adicación exclusiva que Montserrat Lama vai cobrar a conta dos veciños e veciñas.

Xinzo da Limia, 7 de xullo de 2011. Este venres, ao límite do prazo legal estipulado, celébrase o pleno organizativo do Concello de Xinzo. O alcalde, Antonio Pérez, artellou un goberno repartido en oito áreas (fronte ás seis da etapa anterior) que vai resultar inoperativo e gravoso para os cidadáns de Xinzo. Inoperativo porque hai áreas nas que se solapan as competencias, o cal propiciará as liortas internas como xa sucedeu no pasado, e gravoso porque este aumento artificioso de áreas vai levar aparellado un incremento dos gastos da operativa municipal.

Dende o BNG lamentamos que o “manual de estilo da austeridá de Feijóo” non chegara a tempo ás mans do noso alcalde, quen non rebaixa o importe das dietas por asistencia a órganos corporativos como reiteradamente veu reclamando o noso grupo no anterior mandato. A redución das dietas permitiría amortecer o impacto que supón o aumento do número de concelleiros electos, mais con esta medida aos “populares” non lle sairían as contas.

Por outra banda, a proposta de celebrar os plenos ordinarios ás 11:00h, cando tradicionalmente se viñan celebrando de tarde, tampouco permite albiscar moi boas intencións do Sr. Pérez ao respecto de facilitar a asistencia dos cidadáns aos mesmos.

Neste mandato a adicación exclusiva cambia de dona pasando a ser disfrutada pola concelleira do PP Montserrat Lama, á que se lle crea unha “concellaría virtual”, baleira de contido, para poder xustificar nominalmente o xeneroso soldo que vai a percibir a conta das veciñas e veciños de Xinzo. E o caso é que traballo na área de Persoal non lle ía faltar se puidera e quixera facelo, especialmente se temos en conta que a reorganización e racionalización da plantilla do Concello é prioritaria cunha RPT pendente de aplicación dende hai tres anos.

Desvío de fondos da Galescola para pagar as festas da Santa Mariña

Claro exemplo da incompetencia do recén estreado goberno está na primeira medida “operativa” que traen ao plenario, consistente na transferencia de 50.000€ de investimento na Galescola de Xinzo que se van empregar para financiar as festas da Santa Mariña. Por unha banda detráense cartos destinados a obras de mellora necesarias para a calidade deste servizo, e insistentemente demandadas polos pais e nais, e empréganse en pagar os festexos patronais, o cal tamén deixa en evidencia a imprevisión do PP que, cando aprobou os orzamentos hai uns meses, non sabía que as festas se celebran todos os anos no mes de xullo.

16/05/2011

O BNG denuncia que Baltar quere mercar con diñeiro negro os votos dos cidadáns de Morgade

20110516-capa

O candidato do PP, Antonio Pérez, e o Presidente da Deputación, Baltar Pumar, tentan mercar aos veciños e veciñas de Morgade con 3000 euros en metálico.

Xinzo da Limia, 16 de maio de 2011. As artimañas, manobras suxas e chanchullos varios que estamos a ver durante esta campaña electoral no concello de Xinzo superan con creces todo o que viña sendo tradicional no PP. Ás coñecidas prácticas de compra individual de vontades con promesas de postos de traballo, ás ameazas a empresarios da vila con quedarse fóra do “pastel” se non se postulan abertamente a prol do candidato “popular”, e outras, engadiuse nos últimos días unha nova e insólita “técnica” impropia dunha sociedade democrática e que deixa ben ás claras a catadura moral destes individuos que aspiran a ocupar, que non gobernar, respectivamente Concello e Deputación. Este domingo a “caravana popular” estivo a pasear a Baltar, o vello, por varios pobos do concello de Xinzo nos que “aproveitou” para ameazar aos veciños e veciñas asegurando que, se gañaba Amador a alcaldía, tería pechadas as portas da Deputación. Mais a guinda púxoa no pobo de Morgade onde un veciño, logo de escoitar pacientemente a perorata de medidas baleiras e promesas que nunca pensan cumprir tanto de Baltar coma de Chavelleiro, lembroulle ao Presidente en funcións que todo iso estaba moi ben, mais levaban reclamando un equipo de aire acondicionado para o local social do pobo dende había anos, que xa llo prometeran varias veces e que aínda estaban a agardar por el. Diante deste “desplante” un arroutado Baltar, logo de proclamar que “a el ningún pedáneo o deixaba quedar mal”, dirixiuse resoltamente cara o maleteiro do seu Audi e tirouse de fato de billetes que foi poñendo un sobre outro por riba da mesa ata completar 3000 eurazos “del ala”, diante do pasmo dos presentes que ollaban entre sorprendidos e divertidos a operación preguntándose se acababan de asistir a un mitín do PP ou ao reparto dunha pedrea dos nenos de San Ildefonso. A dúbida que se lles plantexa agora aos veciños é a quen apoñerlle este diñeiro recibido “en negro”, se a unha subvención da Deputación ou a unha “donación particular” do propio Baltar Pumar.

A desesperación coa que os “populares” están a encarar a recta final desta campaña evidencia que ven máis preto ca nunca a perda respectivamente do Concello de Xinzo e da Deputación e calquera cousa vale con tal de seguir chuchando do erario público para manter o seu decimonónico aparato caciquil.

Desde o BNG tamén emprazamos ao Presidente da Xunta do PP, Núñez Feijoo, o home austero, a que avale este proceder dos seus correlixionarios ourensáns que cubican maleteiros de Audi con billetes de cincuenta euros e explique se esta é unha práctica habitual do seu partido en toda Galiza ou só se aplica no noso concello.

Manipulación do censo

Amador Díaz ven de recibir novas tarxetas censuais de “veciños pantasma” que conviven en domicilios de Xinzo sen coñecemento dos seus propietarios e moradores habituais. As mesmas serán remitidas á Fiscalía para continuar co procedemento iniciado hai uns días a instancia do BNG.

17/04/2011

Candidatura do BNG para as municipais do 22 de maio de 2011

20110417-capa

Candidatura do BNG ao Concello de Xinzo da Limia para as municipais do 22 de maio de 2011.

 1. Amador Díaz Penín. Técnico Agrícola. Empresario do Sector Servizos e Agropecuario.
 2. Manuel Pérez Campos. Estudos Empresariais. Xestor e Asesor de empresas.
 3. Lucía Nóvoa Joga. Licenciada en Psicopedagoxía. Educadora. Dinamizadora Sociocultural.
 4. Ramiro Rodríguez Suárez. Enxeñeiro Técnico Industrial. Informático. Músico.
 5. María do Carmen Cid Bolaño. Empresaria do Sector Agropecuario.
 6. Xosé-Lois Carreira López. Licenciado en Belas Artes. Artista plástico.
 7. Olga Opazo Otero. Axente Inmobiliario. Corredor de Seguros. Empresaria.
 8. Manuel Seoane Feijoó. Arquitecto. Director do Centro da Cultura Popular da Limia.
 9. Edelmiro Martínez Cerredelo. Licenciado en Xeografía e Historia. Historiador.
 10. María do Carmen Campos Feijoó. Funcionaria de Correos.
 11. Xosé Manuel Nieto Rodríguez. Diplomado en Maxisterio. Estudos Perito Agrícola.
 12. Xosé Manuel Cid Fernández. Catedrático de Ciencias da Educación.
 13. Alba María Feixóo López. Estudante de Dereito e Criminoloxía. Grao Medio de Piano.
 14. Marcos Camino Campos. Técnico de Automoción. Dinamizador Sociocultural.
 15. Ana Barxa Cid. Estudante de Arquitectura.
 16. Francisco Joga Camino. Técnico de Hostelería.
 17. Rosa Belén María Martínez. Administrativa.

SUPLENTES

 1. Manuel Conde Gómez. Funcionario do I.N.S.S.
 2. María Losada Cuquejo. Estudante de Bioloxía.
 3. Xosé Lois Castro Casas. Agricultor. Gandeiro.
 4. Juan Manuel Gómez Dorrio. Técnico Forestal.
 5. Eva Márquez Fernández. Arquitecto Técnico. Técnico en Prevención de Riscos Laborais.
 6. Rui Atanes Camilo. Técnico do Sector Transporte.
 7. Sheila Fernández Conde. Estudante.
 8. Francisco Javier Melio Martínez. Técnico de Mecánica Agraria.
 9. Víctor Rodríguez Avilés. Estudante de Filoloxía Galega. Músico.
 10. Rosa Gómez Rodríguez. Pensionista.
 Filed under: En destaque
03/02/2011

O BNG advirte que a instalación dunha planta incineradora en Xinzo tería un grave impacto no sector da pataca

Amador Díaz explicou que o BNG vai iniciar unha campaña contra a ubicación desta planta na comarca da Limia, e presentará iniciativas nos concellos da comarca.

Ourense, 3 de febreiro de 2011. O senador do BNG e tamén responsábel da comarca de A Limia, Xosé Manuel Pérez Bouza, e o portavoz municipal no concello de Xinzo, Amador Díaz Penín, deixaron claro esta mañá nunha rolda de prensa a total oposición do BNG á que se instale en Xinzo unha planta incineradora de residuos sólidos. Pérez Bouza afirmou que “nos opoñemos á ubicación dunha planta destas características no polígono de Xinzo”.

Ninguén mercaría patacas producidas perto dunha planta incineradora

En primeiro lugar, terá un impacto moi negativo no principal sector económico da comarca que é o sector agrario, en concreto, a produción da pataca. Ninguén querería mercar patacas de A Limia que se cultivan ao redor unha planta incineradora, altamente contaminante”. Neste sentido, remarcou que a tendencia actual é a de mercar produtos ecolóxicos, “ninguén mercaría patacas producidas ao lado dunha planta de residuos”.

En segundo lugar, o senado do BNG considerou un “despropósito que a Xunta actual faga o mesmo que fixo Fraga no seu día coa planta de Cerceda. O argumento para xustificala é que é para tratar o lixo do sur de Galiza. Hai que lembrar que Ourense só produce o 2% do lixo, cando a meirande parte se produce en Vigo e na súa área metropolitana. Así que non ten sentido ubicar esta planta en Xinzo”.

Por último, Pérez Bouza deixou claro que o BNG non comparte ese modelo de tratamento de residuos sólidos, “xa que nós apostamos pola reciclaxe e a compostaxe de lixo”. Acusou ao PP de “tratar de converter Á Limia no vertedoiro de Galiza. Non entendemos a súa teima xa que en menos dun ano decidiu a instalación dunha planta de residuos da construción, e agora ten na carteira outra”. Demandou a Feijoo que antes da celebración das eleccións municipais aclare se vai ubicar a planta de residuos en Xinzo.

A Limia non debe converterse “no vertedoiro de Galiza”

O senador nacionalista afirmou que “o futuro da Limia non pasa polo de ser un vertedoiro, o seu futuro debe ir ligado a proxectos relacionados coa xeración de riqueza sen destruir o que temos”. Así, referiuse á necesidade de pechar o ciclo produtivo da pataca.

O portavoz municipal do BNG en Xinzo, Amador Díaz, explicou que o BNG vai iniciar unha campaña en contra das pretensións da Xunta, e “levaremos aos plenos dos concellos de A Limia, sobre todo ao de Xinzo, iniciativas para un pronunciamento en contra”. Ademáis, anunciou que se convocarán xuntanzas informativas cos veciños e recollida de sinaturas.

Páxinas: 1 2 3 4 Seguinte

bng
2003-2013, Grupo Local do Bloque Nacionalista Galego de Xinzo da Limia
R/ Río Arnoia, 14 - Local 18 (Multicentro - 1ªandar) | 32630 Xinzo da Limia - Ourense (Galiza, UE) | Tlf/Fax: 988461360
www.bng-xinzo.org | @bngxinzo | info@bng-xinzo.org

Cretos | Privacidade e seguridade | Condicións de uso

Todo o contido desta web está baixo unha licenza Creative Commons Recoñecemento 3.0 se non se indica o contrario

208 queries - 0,190 segundos | Powered by WordPress